De Britse Pakistaan Sohail Ahmed groeide op in een salafistisch milieu en leerde van kindsbeen af andersgelovigen en homo’s hartsgrondig haten. Vandaag heeft hij de radicale islam vaarwel gezegd en staat hij als homoactivist op de barricaden.

 

Een paar dagen voor het interview mailt Sohail Ahmed (24) dat het hem misschien niet zal lukken. “Ik voel me niet lekker.” Een halve dag later laat hij weten dat hij er toch zal zijn, maar dan liefst dicht bij de plek waar hij woont. We spreken af in een pub vlak bij zijn flat, ergens in Oost-Londen. Hij is een half uur te laat en verontschuldigt zich. “Ik moest mezelf even oppeppen. Sinds mijn jeugd worstel ik met depressies. De voorbije maanden ging het veel beter, maar soms wordt het moeilijk. Gelukkig heb ik een goede therapeut.”

Sohail Ahmed groeide samen met zijn twee broers en twee zussen op in een salafistisch gezin, waar ze de ideologie van Islamitische Staat met de paplepel meekregen. “Alle niet-salafisten waren onze vijand.” Op zijn zestiende begon hij in alle stilte aan een lang deradicaliseringsproces. Hij was acht toen hij zich voor het eerst tot een jongen aangetrokken voelde. “Volgens de salafistische leer zijn homo’s bezeten door de duivel.” Tot zijn 21e worstelde hij met zijn geloof en met zijn seksuele geaardheid. “Ik was bang dat mijn ouders me zouden vermoorden.” Toen zijn vader ontdekte dat zijn oudste zoon homo was, stuurde hij Sohail naar een exorcist. “Na een paar sessies wou ik zelfmoord plegen.” Een jaar en negen maanden geleden klapte hij de deur van het ouderlijke huis definitief achter zich dicht. Vandaag noemt hij zichzelf ‘agnostisch atheïst’, is hij homorechtenactivist en hoopt hij dat zijn verhaal een steun in de rug is voor die vele andere jongens en meisjes die door hun religie met hun geaardheid worstelen.

“Mijn ouders wonen hier niet ver vandaan”, zegt hij. “Ik heb ze sinds mijn vertrek niet meer gehoord of gezien, net als de rest van mijn familie. Mijn broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten lieten me zo goed als allemaal vallen als een baksteen.”

 

Stammen uw ouders uit een salafistisch milieu?

Sohail Ahmed: “Nee, helemaal niet. Toen ze trouwden, waren ze nog heel gewone gematigde moslims. Religie speelde geen grote rol in hun leven. Ik was een jaar of vier toen ze zich bekeerden tot die specifieke radicale vorm van de islam: het salafisme of wahabisme. Van toen af werd ook ik als kind ondergedompeld in die fundamentalistische islamvariant. Salafisten zeggen hun inspiratie te halen bij de eerste volgelingen van de profeet Mohammed. Het enige wat voor hen telt is de sharia, of de wet van God. Hun interpretatie van de Koran wordt vandaag door Islamitische Staat op gruwelijke wijze in de praktijk gebracht. Als kind werd mij dag na dag, week na week, maand na maand ingestampt dat er een eeuwige oorlog woedt tussen moslims en niet-moslims. ‘Niet-moslims zijn er enkel op uit om de islam totaal te vernietigen.’ Mijn vader en moeder hielden me voor dat ik geen Brit ben en dat het Verenigd Koninkrijk een vijandige staat is. Op school kreeg ik les van leraars over wie ik thuis te horen kreeg dat ze mijn vijanden waren. Dat was echt heel raar. Mijn ouders noemden hen kufar of kafir, ongelovigen. Alle niet-salafisten waren vijanden, inclusief andere moslims. We werden vooral gewaarschuwd voor de niet-moslims. Vanaf mijn vierde levensjaar werd me ingepompt: ‘Wees uiterlijk vriendelijk voor niet-moslims, maar haat hen met heel je hart.’”

 

Dat zeiden uw ouders tegen u?

“Ja, en niet alleen zij. Dat werd ook gepredikt in onze moskee, stond in de boeken die ik te lezen kreeg en hoorde ik op salafistische media. Dat is toch totaal geschift? (lacht) Als ik er nu op terugkijk, kan ik amper geloven dat het me gelukt is om op eigen kracht met die onzin te kappen.”

 

Uw moest uw vriendjes op school hartsgrondig haten?

“Daar raakte ik danig door in de war. Ik vond veel niet-moslimvrienden best aardig. ‘Moet ik ze allemaal haten?’ Ik voelde instinctief dat er iets niet klopte.”

 

Onder wiens invloed zijn uw ouders geradicaliseerd?

“Er kwamen nieuwe salafistische buren in ons flatgebouw wonen. Ze namen mijn ouders mee naar de Masjid al-Tawhidmoskee in Leyton, die opgericht was door de toenmalige grootmoefti van Saoedi-Arabië. Hij werkte aan wat hij de ‘Islamic Revival’ in het Westen noemde. Met die islamitische heropstanding bedoelde hij het salafisme. De moskee werd mijn ouders’ favoriete pleisterplaats. Ik kan me maar heel vaag herinneren hoe ze waren voor ze radicaliseerden, maar zij zetten wel een trend: na hun bekering kozen zowat alle leden van mijn familie het salafistische pad. Eind jaren negentig surften mijn vader en moeder mee op de eerste golf van salafisme die over Groot-Brittannië spoelde. Vanaf dan is die extreem onverdraagzame vorm van islam zich als een koorts beginnen verspreiden. In de beginjaren keek de rest van de moslimgemeenschap neer op die minderheid van salafistische clowns met hun te korte broeken en te lange baarden. Vandaag is dat totaal veranderd: het salafisme is sterk gegroeid en beïnvloedt het maatschappelijk leven. Hebt u daarnet in deze buurt rondgewandeld? Dan zag u ze in grote getale lopen, de mannen in hun outfit van de profeet en de vrouwen die zich van kop tot teen bedekken. De klederdracht van mijn eigen moeder kan model staan voor heel die recente evolutie. Eerst droeg ze een hoofddoek, vervolgens de hidjab, dan de chador waarmee ze haar hele lichaam bedekte, iets later de nikab die alleen haar ogen nog vrijliet, en in het laatste stadium droeg ze ook altijd handschoenen.

“Ik herinner me nog haarscherp hoe ik als zevenjarige de imam van de Masjid al-Tawhid moskee hoorde prediken: ‘De gewelddadige jihad is een fundamenteel deel van de islam. Als de geleerden zeggen dat de tijd gekomen is, zullen wij allemaal opstaan om tegen de kufar te vechten.’ De grote moskee zat toen afgeladen vol met minstens 300 mensen.”

 

Dezelfde ideologie als die van Islamitische Staat werd vijftien jaar geleden al in belangrijke moskeeën in de buitenwijken van Londen gepredikt?

“Precies. De ideologie van de salafisten is exact dezelfde als die van IS. Ze haten homo’s en lesbiennes, verwerpen gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Ook hun straffen zijn identiek: homo’s moeten van daken geworpen worden, overspeligen moeten tot ter dood gestenigd worden, de handen van dieven afgehakt. Alleen de methodologie verschilt. Salafisten zeggen: ‘We zullen overgaan tot het over de kling jagen van de kafir en het instellen van de sharia van zodra de geleerden beslist hebben dat het kalifaat gevestigd is.’ Ze hebben problemen met het kalifaat dat in juli 2014 door IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi uitgeroepen is, maar niet met de dagelijkse gruwelpraktijken in de islamitische staat. Als de geleerden die zij hoog achten het teken geven om met het kalifaat van start te gaan, hangt er een volstrekt gelijkaardig scenario als dat van IS in de lucht. Hun doel is óók om vervolgens de wapens op te nemen en de hele wereld te veroveren.”

 

U gelooft niet in het onderscheid dat gemaakt wordt tussen het niet-politieke en politieke salafisme, waarbij het niet-politieke salafisme beschouwd wordt als een ongevaarlijke sekte van middeleeuwse godsdienstfanaten?

“Dat onderscheid is er wel degelijk; mijn ouders maken deel uit van de niet-politieke tak. Het is ook juist dat de niet-politieke salafisten vandaag geen acuut gevaar voor de samenleving vormen. Maar dat is slechts tijdelijk. ‘Niet-politiek’ is zeer misleidend, want in werkelijkheid zijn het allemaal tikkende tijdbommen. Als hun geleerden de tijd rijp achten, is het hek ook hier van de dam. De niet-politieke salafisten zijn er zich heel goed van bewust dat ze ooit politiek zullen moéten worden: op het moment namelijk dat hun geleerden het ‘echte’ kalifaat uitroepen.”

 

Wanneer begon u aan uw geloof te twijfelen?

“Ik herinner me dat ik het als kind lastig had met de wrede straffen uit de sharia. Daar zat niets menselijks in, vond ik. Na verloop van tijd schoof ik die twijfels toch opzij. Nooit heb ik iemand van mijn geloofsgenoten twijfels horen uiten. Ik vermoed dat sommigen er wel mee worstelden, alleen hielden ze die voor zichzelf.

“Al van toen ik een jaar of acht was, voelde ik me aangetrokken tot andere jongens. En toch haatte ik net als mijn salafistische medebroeders alle homo’s. Niet alleen salafisten vinden homo’s ziek: voor de meeste moslims is homoseksualiteit het werk van de duivel. Ik voelde me verschrikkelijk schuldig. ‘Ik val niet op mannen zoals die Westerlingen.’

“Op school blonk ik uit voor de wetenschappelijke vakken. Ik vond wetenschap geweldig. Toen ik op mijn vijftiende over de evolutietheorie leerde, raakte ik compleet in de war. ‘Alle wetenschappers zijn het erover eens dat evolutie een feit is. Hoe is het mogelijk dat ze de bal zo misslaan?’ Salafisten geloven net als veel andere moslims rotsvast in Adam en Eva. Tot ik op een dag een van de salafistische imams in mijn moskee hoorde verkondigen dat hij in de evolutietheorie geloofde. ‘Evolutie is niet in tegenspraak met de Koran.’ De man heet Usama Hasan en hij gaf die vrijdag meteen ook zijn laatste preek in de Masjid al-Tawhidmoskee. Ze gooiden hem er uit. Maar zijn woorden bleven hangen. ‘Misschien moet ik hem ernstig nemen.’ De anderen lachten hem vierkant uit. ‘Usama Hasan zegt dat hij een aap is.’ Ik verdedigde hem. ‘Misschien moeten we toch eens naar hem luisteren.’ Zo kreeg ik ruzie met mijn eigen familie. Hasan is niet de eerste de beste: hij is niet alleen imam, maar ook fysicus. Er sloop steeds meer twijfel bij mij naar binnen.”

 

Sprak u daar met bevriende niet-moslims over?

“Nee. Wie met niet-moslims over religieuze twijfels durfde te praten, bracht schande over de islam. Vier jaar lang veegde ik mijn twijfels onder het tapijt. Maar ze verdwenen niet en ik bleef me afvragen of Usama Hasan gelijk had met zijn aanvaarding van evolutie. Waarna ik besloot om in het grootste geheim zelf op onderzoek uit te trekken. Ik las alles wat ik over de evolutietheorie kon vinden en ik kon niet anders dan vaststellen dat ze juist is. Die kennis zette meteen ook alles waarin ik geloofde op de helling. Ik dacht: ‘Ofwel is datgene waarin ik geloof fout, ofwel interpreteer ik mijn religie verkeerd.’ Usama Hasan had toen de radicale islam al lang vaarwel gezegd en door zijn geschriften vond ik aansluiting bij de progressieve soefistroming in de islam. Spiritualiteit is het allerbelangrijkste, dacht ik.

“Mijn ouders wisten niet waar ik mee bezig was. Ik had mezelf in stilte gederadicaliseerd via het internet en door het lezen van boeken. Usama Hasan werkt nu als onderzoeker bij de Quilliam Foundation, een Londense deradicaliseringsdenktank. Het is vooral dankzij de publicaties van Quilliam op het internet en door hun interviews online dat ik mijn salafistische gedachtengoed zoetjesaan begon in te ruilen voor progressieve ideeën. Op een bepaald moment noemde ik mezelf net als Usama Hasan ‘een salafistische soefi’. Mijn godsbeeld was nog steeds salafistisch, maar de sharia had ik ingeruild voor soefiwijsheid. Ik stapte toen ook naar mijn ouders en zei: ‘Ik geloof in evolutie.’ Een week lang spraken ze geen woord meer tegen mij. Ik kon hun woede alleen doorbreken door op mijn stappen terug te keren: ‘Ik geloof niet meer in evolutie. Sorry.’ (lacht)”

 

Waren er op school geen leerkrachten die u in vertrouwen kon nemen?

“Ook dat durfde ik niet. U moet weten dat mijn ouders fysiek geweld niet schuwden. Ik zat in het eerste jaar geneeskunde en werd bang dat ik door mijn twijfels over islam zou branden in de hel. Ik raakte steeds dieper in de put en moest mijn studies stopzetten. In het schooljaar 2013-2014 zat ik thuis met een zware depressie. Ik had een zee van tijd en besloot dat het de hoogste tijd was om mijn eigen seksualiteit te onderzoeken. Ik had nog steeds niet aanvaard dat ik homo was, want Allah zette nu eenmaal geen flikkers op de wereld. Ik ging op zoek naar alle mogelijke wetenschappelijke onderzoeken over menselijke seksualiteit. Ik kwam tot een voor mij zeer verrassende conclusie: homoseksualiteit is een honderd procent natuurlijke geaardheid die niet veranderd kan worden. ‘I am gay’, wist ik. Ik was 21.

“Ik las artikels van denkers en wetenschappers als Sam Harris en Christopher Hitchens. Richard Dawkins’ boek God als misvatting gaf me een stevig duwtje richting agnosticisme en atheïsme. ‘We hebben helemaal geen God nodig in ons universum.’ Mijn afscheid aan religie voelde als een bevrijding. Ik zag op Youtube een debat over islam versus atheïsme tussen de natuurkundige vrijdenker Lawrence Krauss en de extremistische bekeerling Hamza Tzortzis. Dat was het moment waarop het voor mij glashelder werd: ik geloof niet meer in de islam. Voor het eerst in mijn leven kon ik denken wat ik wou, zonder door wie ook aan banden gelegd te worden. Jarenlang had mijn geest gevangen gezeten in het strakke keurslijf van een religie. Nu was ik eindelijk vrij en werd alles mogelijk. Dat voelde als een religieuze ervaring. (lacht)”

 

Maar voor de buitenwereld was u nog steeds een salafist?

“Ik kreeg steeds meer meningsverschillen met mijn ouders. Ik kon het geschimp op niet-moslims niet meer aanhoren. Op een dag werd ik zo woedend dat ik riep: ‘Ik geloof niet meer in God.’ ‘Maak dat je uit ons huis bent’, briesten ze. Ik stopte wat kleren in een rugzak en zocht het goedkoopste hotel in Londen. Het was vrijdagavond en ik kon bij geen enkele instantie terecht voor hulp. ’s Anderendaags ging ik ten einde raad naar mijn grootmoeder. Ik vertelde haar niet dat ik goddeloos geworden was, maar zei: ‘Ik heb twijfels over de islam.’ Ik had een plek nodig om te overnachten. (lacht) Oma belde mijn ouders. Eerst gaf ze mijn moeder door en daarna kreeg ik mijn vader aan de telefoon. Hij zei: ‘Weet je nog dat je ons een paar weken geleden iets wou vertellen? We weten ondertussen wat.’ Een paar weken eerder was ik naar mijn ouders toegestapt en had ik gezegd: ‘Mama, papa, ik moet jullie iets vertellen.’ Ik kwam toen bijna uit de kast, maar op het allerlaatste nippertje durfde ik niet. Toen ik mijn vader hoorde zeggen: ‘We weten ondertussen wat’, liep er een ijskoude rilling over mijn rug. In mijn hele leven was ik nog nooit zo bang geweest. Pure doodsangst was het, want misschien stuurden ze me naar Pakistan of zouden ze me vermoorden. Ik wist dat ze daartoe in staat waren.”

 

Is dat dan al gebeurd in het Londense salafistische milieu?

“Die verhalen doen de ronde. Ik wou niet terug naar huis, maar ze wisten met te overtuigen. Mijn vader schold me de huid vol. ‘Heb je een vriend?’ vroeg hij. Ik antwoordde naar waarheid: ‘Nee.’ ‘Heb je ooit iets gedaan met een andere kerel?’ Ik loog en zei: ‘Nee.’ Ik kon alleen blijven als ik akkoord ging met een duiveluitdrijving. Dik tegen mijn zin gaf ik toe, want ik kon voorlopig nergens anders terecht. Pas drie maanden later zou er een studentenkamer aan de universiteit vrijkomen. In die laatste maanden in het ouderlijke huis werd ik verschillende keren onderworpen aan een duiveluitdrijving. Exorcisme in de islam is vaak gewelddadig, bij mij viel het nogal mee. Mijn ouders hadden geen enkel bezwaar tegen lichamelijk geweld, maar ik zette de hakken in het zand. ‘Ik wil dat niet.’ Ze brachten me naar een exorcist. Hij las de Koran, blies op me, liet me baden in heilig water en gaf me heilige honing te eten. Met mijn verstand wist ik dat exorcisme onzin is, maar toch had het een grote impact op mijn geestelijke en emotionele welbevinden. Ik vond het afschuwelijk vernederend. Na een paar sessies wou ik een einde aan mijn leven maken en me verhangen op mijn kamer. Mijn vader ‘betrapte’ me net op tijd. ‘Dood jezelf niet’, zei hij.”

 

Hebt u ooit liefde van uw ouders gevoeld?

“Ik wist dat ze me al die ellende aandeden omdat ze om me gaven, omdat ze me graag zien. Dat besef maakte het alleen maar erger. (stilte) Op een ochtend stapte mijn moeder mijn kamer binnen. Ze weende en bleef herhalen: ‘Je kan niet datgene zijn wat je beweert te zijn.’ De woorden ‘homo’ of ‘gay’ hebben mijn ouders nooit uitgesproken. Ik had mijn moeder nog nooit zo hard horen wenen. ‘Je kan niet zo zijn, Allah maakt mensen zo niet. Allah zou je dat nooit aandoen.’ Ze bleef dat maar herhalen; het klonk als een litanie. Ze probeerde niet mij te overtuigen, maar zichzelf.”

 

U bent nu een homoactivist. Bent u niet bang voor de wraak van uw vroegere geloofsgenoten?

“Ik ben me bewust van de risico’s en ik ben ook bereid om die te nemen. Ik heb zelf ondervonden hoe bevrijdend het is om van al die last verlost te zijn. Ik heb tot hiertoe geen doodsbedreigingen gekregen en ik hoop dat het zo blijft. Ik ben geen islamofoob; ik doe zelfs nog mee aan de belangrijke islamitische feesten. Zij maken nu eenmaal deel uit van mijn culturele leven. Ik hoop wel dat de hele islamitische gemeenschap in het westen veel vooruitstrevender wordt. Als dat niet gebeurt, of niet snel genoeg, vrees ik dat de relaties tussen moslims en niet-moslims zullen verzuren. Mijn grote angst is dat we aan het afstevenen zijn op een burgeroorlog. Als jonge salafist was ik bereid om mijn eigen leven te offeren voor het vernietigen van mijn land. Nu ben ik bereid om mijn leven te geven om dit land te redden.”

 

© Jan Stevens

De Europese eenheidsmunt was van bij de start een doodgeboren kind. Tot die conclusie komt Joseph Stiglitz in zijn nieuwe boek De euro, waar Geert Noels een kritisch voorwoord voor schreef. “Als ook Italië ten onder gaat, bewijzen we meteen het gelijk van Joseph Stiglitz.”

 

Zaterdagochtend in de bibliotheek van een gerenommeerd hotel aan de Amsterdamse Herengracht. Onze topeconoom Geert Noels vraagt die andere topeconoom Joseph Stiglitz of hij een selfie van hen beiden mag maken. “Sure”, antwoordt de immer minzaam glimlachende Nobelprijswinnaar economie. Op de vraag of er ook een foto met de iPhone van de professor gemaakt moet worden, volgt een smakelijke lach. “Ik heb geen smartphone. I’m the last man standing.”

Stiglitz is in Amsterdam voor een helse promotour voor zijn nieuwe boek De euro, waarin hij een somber beeld schetst van Europa na de financiële crisis van 2008. Over de hele eurozone regeert de tristesse, met het in een zware depressie gedompelde Griekenland met zijn jeugdwerkloosheid van vijftig procent als voorlopig absoluut dieptepunt. Zelfs een Europees ‘succes’ is in Stiglitz’ ogen een mislukking: “De werkloosheid in Spanje is weliswaar gedaald van 26 procent in 2013 naar 20 procent aan het begin van in 2016. Maar van de jongeren zit nog steeds bijna de helft zonder werk en dat zouden er veel meer zijn als er niet zo veel jonge mensen met talent naar het buitenland waren gegaan.” De oorzaak van al die kommer en kwel: de euro. De eenheidsmunt had de Europese landen dichter bij elkaar moeten brengen en voorspoed moeten genereren, maar net het tegenovergestelde is volgens Stiglitz gebeurd. De crisis van 2008 zette alles op scherp.

Geert Noels schreef het voorwoord bij de Nederlandse vertaling, waarin hij De euro ‘een rijke bron van inspiratie’ noemt, maar er meteen ook een paar kritische kanttekeningen bijzet.

Joseph Stiglitz en Geert Noels ontmoetten elkaar vrijdagavond voor het eerst, op een debat tussen Stiglitz en Jeroen Dijsselbloem, de Nederlandse minister van Financiën. Als voorzitter van de Eurogroep werd Dijsselbloem in volle Griekse crisis het gezicht en de vertegenwoordiger van de Trojka, het samenwerkingsverband tussen de Europese Unie, de Europese Centrale Bank (ECB) en het Internationale Monetaire Fonds. Vanaf 2010 werkte Joseph Stiglitz een tijdje als adviseur voor de Griekse regering. De bezuinigingsplannen die de Trojka aan Griekenland oplegde, noemde hij toen ‘een zelfmoordpact’.

“Dijsselbloem maakte op het debat gisterenavond een stevige indruk”, zegt Geert Noels. “De man heeft zich goed verdedigd”, vindt Joseph Stiglitz. “Al is het jammer dat we tijdens dat publiek debat nooit echt in detail konden gaan. Op een bepaald moment hadden we het over de ‘melk-maatregel’ van de Trojka. U moet weten dat de Grieken graag ter plaatse geproduceerde verse melk drinken. In 2014 werd Griekenland door de Trojka verplicht om het label ‘vers’ te schrappen en de toegestane houdbaarheidsdatum te verlengen. Tien dagen oude melk werd plots vers. In mijn boek schrijf ik dat die maatregel geen enkel redelijk doel diende, behalve het bevoordelen van zuivelconcerns uit Nederland en andere Europese landen. Dijsselbloem zei gisteren dat de Trojka die maatregel genomen had omdat ze er erg bezorgd over was dat sommige regio’s in Griekenland meer voor hun eigen melk moesten betalen dan andere. Door de Griekse melkmarkt ‘open te stellen’ voor buitenlandse producenten, zou de concurrentie toenemen en de prijs dalen. Zelfs na wat ik gisteren hoorde, kan ik nog steeds niet geloven dat de ‘bezorgdheid’ van de Trojka oprecht was. Ik blijf me afvragen: waarom pikten ze die melk eruit, terwijl er nog duizenden andere producten te verzinnen zijn? Jeroen Dijsselbloem was ook erg sterk in het beschrijven van alle problemen die Europa nog heeft naast de euro. Natuurlijk zijn die er, alleen raakte hij nooit dat existentiële, aanmodderende probleem van de Europese eenheidsmunt aan.”

 

Wat is er dan precies mis met de euro?

Stiglitz: “De eenheidsmunt is indertijd in een strak keurslijf gestoken. ‘Rigiditeit’ was het toverwoord, waardoor landen die in crisis verkeerden niet langer hun wisselkoers konden verlagen om zo hun producten goedkoper te maken en de export aan te zwengelen. Daarom moesten ze op een andere manier concurrentieel proberen worden, door bijvoorbeeld lonen en prijzen te verlagen. Maar als je met zo’n rigide eenheidsmunt zit, is die flexibiliteit niet vanzelfsprekend. Ik hoorde Jeroen Dijsselbloem gisteren zeggen: ‘Europa heeft nood aan een flexibelere werk- en kapitaalmarkt. Kapitaal moet vrij kunnen bewegen en we moeten ervoor zorgen dat we meer op de Verenigde Staten van Amerika beginnen te lijken.’ De VS hebben inderdaad een arbeidsmarkt waar mensen makkelijk van de ene staat naar de andere verhuizen op zoek naar een nieuwe job. Wij hebben ook het grote voordeel van die ene taal, het Engels. Onze grote nationale markt met die ene munt is er niet van vandaag op morgen gekomen, maar is het resultaat van een paar honderd jaar evolutie. Onze nationale instituten, zoals de Federal Reserve, onze centrale bank, staan veel sterker in hun schoenen dan de Europese. Als de staat Californië af te rekenen krijgt met een zware economische dip waardoor mensen hun jobs verliezen, betaalt de federale regering de werkloosheidsvergoedingen. Dijsselbloem klaagde over de moeite die het kost om de werkloosheidsvergoeding voor alle Europese landen te centraliseren. ‘Ze hebben allemaal hun eigen systeem.’ Maar als je droomt van een centrale munt die voor verschillende staten geldt, is een federale werkloosheidsvergoeding net een van de noodzakelijke voorwaarden.”

 

Moeten we dan om de euro te redden, in sneltreinvaart evolueren naar een op Amerikaanse leest geschoeide Verenigde Staten van Europa?

Stiglitz: “Nee.”

 

Omdat de verschillen tussen Europese landen sowieso te groot zijn?

Stiglitz: “De verschillen tussen de landen zijn niet te groot als er voldoende politieke solidariteit is om de voorwaarden te creëren die het systeem van een eenheidsmunt écht laten werken. Maar is er wel een wil om die stappen te zetten? Jeroen Dijsselbloem benadrukte hoeveel er al bereikt is. Ik stelde daar dan weer tegenover wat er allemaal nog ontbreekt. Hij zei: ‘Het heeft de VS veel tijd gekost om hun staatshuishouden zo in te richten dat een centrale munt er kan gedijen.’ De verdere integratie van de Europese landen kon volgens hem dus ook nog wel enige voeten in de aarde hebben. ‘We werken de hele constructie in de eerstvolgende 25 jaar af.’ Ik repliceerde daarop dat de huidige economische en democratische toestand hem die tijd misschien niet zal gunnen. Toen onze Verenigde Staten vorm kregen, waren de markten bijlange niet zo open als nu en verliep de tijd nog gezapig. Het verstandigste zou dus zijn dat de politieke leiders in Europa het voortouw nemen en de integratie versnellen.”

 

Was de invoering van de euro niet juist bedoeld om converterend te werken en de eenheid onder de landen uit de Eurozone te bevorderen?

Geert Noels: “Ja. In het boek van professor Stiglitz lees ik dat de euro niet convergent, maar divergent geworden is. In plaats van de boel bijeen te houden, maakt de eenheidsmunt de verschillen alleen maar groter. Maar professor, als u ditzelfde boek vóór de financiële crisis van 2008 geschreven zou hebben, was uw conclusie waarschijnlijk geweest dat de euro op veel mogelijke manieren tóch convergent was. In 1979 werd de European Currency Unit (ECU), de voorloper van de euro, ingevoerd. De ECU was ook strak geconstrueerd, maar vormde toch een veel betere eenheidsmunt voor Europa dan onze huidige euro, omdat ze rigiditeit met flexibiliteit verzoende. De statistieken van die jaren laten zien dat er toen veel economische convergentie én flexibiliteit was. Nadat op 1 januari 1999 de euro officieel ingevoerd werd, met vanaf 1 januari 2002 ook de munten en bankbiljetten, smolt de flexibiliteit als sneeuw voor de zon. Convergentie bleek een illusie te zijn. De euro was als een betonnen brug die in geval van sterke wind geen enkele kant op kon. Toen kwam de financiële storm van 2008. In de jaren tachtig en negentig vonden ook ingrijpende gebeurtenissen plaats. Toen doorstonden we alle crisissen wél.”

 

Omdat de ECU van toen het prototype van een flexibele euro was, wat Joseph Stiglitz in zijn boek als mogelijk alternatief voor de starre euro aanreikt?

Stiglitz: “Mijn idee van een flexibele euro bouwt inderdaad verder op de ECU, maar dan wel onder voorwaarde dat de coördinatie op hoog niveau strikt in handen gehouden wordt. De voorbije twee eeuwen maakten we de ene schok na de andere mee. Het is dan ook onbegrijpelijk dat er bij de constructie van de euro van uitgegaan werd dat er geen stressvolle situaties meer zouden volgen. Niemand kon de exacte datum van de financiële crisis voorspellen, maar voortekenen waren er genoeg. Heel wat economen waarschuwden voor de groeiende zeepbel. Het is daarom zo bizar dat de constructeurs van de euro een brug bouwden die geschikt was voor een wereld zonder zuchtje wind, goed wetende dat de wind kan schommelen van 0 tot 150 km. per uur.”

 

U noemt de euro een ‘neoliberale constructie’. Wat is dat precies, neoliberaal?

Stiglitz: “Je bent een neoliberaal van zodra je gelooft dat de markt voor alles zorgt. De constructie van 1992 is volgens mij een gevolg van een blind geloof dat de markten vanzelf alle schokken zouden absorberen. Begrijpt u dat ik me zorgen maak als ik Jeroen Dijsselbloem hoor verkondigen: ‘We moeten markten bouwen die de schokken beter absorberen’? Dat sterke geloof dat de markten vanzelf schokken opvangen, blijft overeind.”

Noens: “Of de euro oorspronkelijk een neoliberaal project was, kunnen wij niet weten. Dat moet je aan de founding fathers vragen. Het idee voor een eenheidsmunt groeide na de hereniging van Duitsland. De val van de Muur in 1989 was voor de Duitsers het teken om met een volledig blanco blad te beginnen. Ze wisten dat er een stevig prijskaartje aan de hereniging van Oost en West hing, maar na alles wat er in het verleden gebeurd was, waren ze bereid om die rekening te betalen. De start van de euro was iets gelijkaardigs. Sommige landen hadden het lastig om discipline aan te kweken. Het idee was om een systeem te creëren waarin iedereen min of meer tot discipline gedwongen werd. ‘We beginnen met de euro en de rest volgt vanzelf.’ Tot 2003-2004 werkte dat ook vrij goed. Toen begon de lage rente roet in het eten te gooien.”

Stiglitz: “De euro ‘werkte’ dus amper drie of vier jaar. Dat kun je niet eens een proefperiode noemen.”

Noels: “Tussen 1992 en 1999 zijn er toch veel goede dingen gebeurd, in heel wat landen. Griekenland trad op 1 januari 2001 tot de euro toe, in blessuretijd. ‘Laten we dat land er ook maar bijnemen, ook al voldoen ze niet strikt aan alle voorwaarden.’ Als je iemand met onzuivere intenties aan boord neemt, riskeer je het hele systeem te beschadigen. De Grieken presenteerden zichzelf als een land dat in een miraculeus snelle tijd de Maastricht-norm gehaald had. Nu weten we dat ze met de cijfers knoeiden. Daar zijn ze ook zeer hard voor gestraft. Maar ondertussen ligt alweer een nieuw groot probleem op de loer: Italië. Het Italiaanse BBP ligt 17 jaar op apegapen en het percentage aan noodlijdende kredieten schommelt er rond twintig procent. Hoe vermijden we dat Italië het volgende Griekenland wordt? Die ramp moeten we proberen te voorkomen. Want als Italië ten onder gaat, bewijzen we meteen het gelijk van Joseph Stiglitz. (lacht)”

 

Ik heb de indruk dat er heel wat kwaadheid tegenover Duitsland in uw boek zit, mijnheer Stiglitz.

Stiglitz: “Kwaadheid? Ik beschrijf alleen hoe Duitsland een set van maatregelen en ideeën pusht die de meeste economen vandaag onzinnig vinden.”

 

Dan bedoelt u het ver doorgedreven idee van ‘austeriteit’, strenge soberheid en ingrijpende bezuinigingen?

Stiglitz: “Ja. De omstandigheden kunnen je verplichten om het zuiniger aan te gaan doen omdat je geen leningen meer kan afsluiten. Maar er is nog een andere vorm van austeriteit: die waarbij je gedwongen wordt de broekriem aan te spannen vanuit het geloof dat je zo weer blakend gezond zal worden. Die interpretatie van austeriteit is door de meeste economen al lang bij het groot vuil gezet. Enkel een kleine minderheid van rechtse Amerikaanse vakbroeders dweept daar nog mee. Al zouden we hen misschien beter politici in plaats van economen noemen. En toch geldt austeriteit bijna als de enige ware leer in Duitsland.”

Noels: “De Duitsers geloven heel sterk dat op lange termijn discipline nodig is, anders stort de samenleving in. Discipline is iets anders dan austeriteit. De Nederlanders denken trouwens min of meer hetzelfde. Ze hébben ook discipline nodig, want anders loopt hun land onder water. (lacht) Net als de Duitsers hebben ze hun redenen om ver vooruit te kijken en om gedisciplineerd te handelen. Ik kan me best voorstellen dat ze raar opkeken van het gebrek aan discipline in de Griekse samenleving. Daarom ook reageerden zowel de Duitsers als de Nederlanders op de crisis met het installeren van meer discipline. ‘De Grieken moeten hun belastingen betalen en de corruptie aanpakken.’ Het probleem was dat ze de soberheid en bezuinigingen niet voldoende in evenwicht brachten met positieve maatregelen, waardoor de economie helemaal ingestort is.”

 

De Grieken voelden zich door die ‘aansporingen tot meer discipline’ vooral vernederd.

Noels: “Dat is zeker waar. Dijsselbloem zei gisterenavond: ‘De economie van de Grieken was slecht ontwikkeld. Er was corruptie, belastingen werden massaal ontweken en er was geen fatsoenlijk landregister of kadaster. Niemand wist wie wat bezat. We moesten bijna van nul beginnen om een degelijk economisch systeem op te bouwen.’ Het blijft merkwaardig dat ze daar pas in 2011 en 2012 aanstoot aan namen; ze hadden tien jaar eerder de Griekse problemen onder handen moeten nemen.”

Stiglitz: “De Grieken hebben nooit gedaan alsof ze een normale economie hebben. Ik verwijt de Trojka dat zij hun prioriteiten niet goed hadden. Met alle respect, maar verse melk was niet echt prioritair. De uitbouw van een kadaster dan weer wel. Ze hadden ook de oligarchen moeten aanpakken.

“Tijdens de ‘onderhandelingen eiste Duitsland op een bepaald moment dat Griekenland het primair tekort van 15 procent in recordtijd moest omtoveren tot een primair overschot van 6 procent. Geen enkel land is er ooit in geslaagd om dat zo snel te bereiken zonder in een zware depressie te belanden.”

Noels: “In 1982 is dat België wel gelukt, nadat de frank eerst gedevalueerd was tegenover alle andere Europese munten.”

 

Door de euro is devalueren nu onmogelijk.

Noels: “Maar waarom is Europa nooit op het idee gekomen om gedurende een bepaalde periode een ‘eurodrachme’ te lanceren, gecontroleerd door de ECB? Dan hadden de Grieken een munt kunnen devalueren die door de ECB-controle ook meteen kredietwaardigheid genoot en hadden ze nooit zo’n draconische bezuinigingen moeten slikken. Ik heb meermaals tegen de toenmalige Europese president Herman Van Rompuy gezegd: ‘Jullie vragen nu maatregelen van de Grieken die ook de Belgen in 1982 niet konden waarmaken zonder devaluatie.’ Een devaluatie is een goed middel omdat iedereen zo terug in de boot belandt.”

Stiglitz: “Ik ben het helemaal met u eens, een nood-devaluatie is een restauratie van de mogelijkheden van een land om te kunnen functioneren. De rigiditeit die nu in de euro heerst, zorgde er bijna automatisch voor dat die eis voor een snel herstel van het Grieks primair saldo in een gigantische depressie eindigde. Precies die oneerlijkheid verwijt ik de leden van de Trojka. Die eis tot austeriteit was zonder twijfel politiek geïnspireerd. Maar zij deden alsof er geen depressie zou volgen; economisten hadden hen nochtans voor het tegendeel gewaarschuwd. Het zogenaamde reddingscenario voor de Grieken had ik al zo vaak zien passeren in mijn tijd bij de Wereldbank. Telkens wanneer een land er even slecht aan toe was als Griekenland, werd er ‘onderhandeld’. Voor de banken is dat een uitgelezen kans om de dans te ontspringen en de rekening te laten oprapen door de centrale bank. De schuldherschikking gebeurt vervolgens op kosten van de gemeenschap en er is geen haai die ernaar kraait. Mijn bloeddruk ging daar wel van naar omhoog.”

Noels: “Waarom blijven politici dat aanvaarden? Worden ze bedreigd door de banken?”

Stiglitz: “Het is een mix van dreiging, angst én invloed.”

 

Zoiets als: ‘Beste mijnheer Barroso, uw stoel bij Goldman Sachs staat klaar als u afzwaait als voorzitter van de Europese Commissie’?

Stiglitz: “Ik weet niet of het zo uitgesproken gebeurt. Maar die ‘draaideur’ van de politiek naar banken en bedrijven doet natuurlijk geen deugd aan de geloofwaardigheid van ons democratisch bestel. Bankiers zijn slimme kerels. Ze slagen er in je te laten geloven dat hun oplossingen de enige juiste zijn. Politici trappen daar met hun ogen wijd open in. Ze hebben niet door dat ze niet al te slimme maatregelen nemen die één partij bevoordeligen. Integendeel, ze zijn er altijd rotsvast van overtuigd dat ze de juiste beslissing genomen hebben.”

 

Joseph Stiglitz, De euro – Hoe de gemeenschappelijke munt de toekomst van Europa bedreigt, Athenaeum, 472 p., 22,50 euro

 

© Jan Stevens

Als Joy Anna Thielemans op Instagram een foto van nieuwe schoenen post, klikken haar volgers gretig door naar de webshop. Steeds meer merken ontdekken de kracht van influencers zoals zij. Maar hoe dun is de grens tussen beïnvloeden en manipuleren?

 

Sinds 6 mei 2011 post Kris Herrijgers op zijn foodblog kriskookt.be regelmatig recepten. Hij deelt die trouw met zijn 1.700 volgers op Facebook en 770 volgelingen op Instagram. In zo goed als elk recept verwerkt Kris verwijzingen naar merken. Zo schreef hij op 28 augustus: “De Chocolatière is het nieuwe elektronisch apparaat van het merk FriFri. Dit vernieuwend product, uniek op de markt en toegankelijk voor iedereen, heeft alle accessoires die nodig zijn om pralines, lolly’s en ander chocoladesnoepgoed te maken.” Kris is een van de vele kleine Vlaamse digital influencers die vanuit hun huiskamer op het wereldwijde web actief zijn. In ruil voor gratis producten, een goodiebag, zingen ze op hun blog, hun social media-account of hun vlog de lof van het gulle merk in kwestie. Sommigen onder hen dromen ervan uit te groeien tot een invloedrijke digital influencer met een immense aanhang, in de hoop zo ooit hun job te kunnen inruilen voor het posten van door reclamebureaus gesponsorde berichten, filmpjes en selfies. Hun grote voorbeelden zijn onder anderen Eline De Munck (90.100 volgers op Instagram), Sofie Valkiers (255.000 Instagram-volgers), Tiany Kiriloff (128.000 Instagram-volgers), Matthias Geerts (134.000 Instagram-volgers) en Joy Anna Thielemans (129.000 Instagram-volgers).

“Sommige Vlaamse influencers worden door merken betaald voor hun Instagram- en blogposts; de minder bekenden zijn tevreden met een goodiebag of een uitnodiging voor een event”, zegt Elke Van Huffel, digital content manager bij entertainmentbedrijf Marmalade en zelf ook blogster (suzieqew, 2.300 Instagram-volgers). Al hangt er verandering in de lucht. “Een aantal bloggers met veel volgers durft nu ook geld vragen aan het organiserende pr-bureau voor het bijwonen van een special event zoals de avant-première van een film of de voorstelling van een nieuw product. ‘Als je wil dat ik kom, kost je dat 300 euro.’ Ze volgen zo een trend die internationaal al veel langer bestaat maar nog niet tot Vlaanderen was doorgedrongen.” Veel organisatoren reageren op de vraag voor een kostenvergoeding alsof ze door een wesp gestoken zijn. “Zij vinden dat zeer ‘on-Vlaams’ en zijn van oordeel dat al die bloggers en vloggers al blij mogen zijn dat ze uitgenodigd worden op een tof event met fijne muziek, gratis hapjes, drank en een goodiebag.” Van de brave influencers wordt verwacht dat ze op Snapchat, Instagram, Facebook of Twitter het merk aanprijzen dat de drank en hapjes betaalt. Elke: “Op een uitnodiging voor een event staat meestal onderaan: ‘De hashtag is: #huppeldepup. Nergens staat uitdrukkelijk: ‘Je moét zoveel keer twitteren, instagrammen of snapchatten.’ De meesten doen dat toch vanzelf.”

 

Geloofwaardigheid

Eind augustus kondigde de pas 24 geworden Joy Anna Thielemans aan dat ze later dit jaar stopt met haar rol van Jana Blomaert in Thuis. “Om tijd en ruimte te nemen”, schreef ze op het platform Medium.com. “Reizen, de wereld zien.” Maar ook om meer tijd te kunnen investeren in ‘eigen projecten’, waaronder haar massaal gevolgde social media-accounts. “Lang voor ik in de media actief was, zat ik al op Facebook en Instagram”, zegt ze. “Als jong meisje was ik verzot op fotografie. Daar pluk ik nu de vruchten van, want op Instagram moeten beelden kunnen spreken. Van in het begin post ik eerlijke, levensechte verhalen. Dat spreekt veel mensen aan, waardoor alles snel gegroeid is.”

Vandaag geldt Thielemans als een van de invloedrijkste digital influencers in Vlaanderen. “Elke dag doen 23.000 mensen de moeite om mijn Snapchat Stories te bekijken. Ik vind dat ongelooflijk. Ik krijg ook massaal veel reacties op wat ik post. Ik ben uren zoet met iedereen te beantwoorden. Dat moet ook: contact met de doelgroep is het allerbelangrijkste voor wie op sociale media actief is.”

Weet Joy Anna nog wanneer ze voor het eerst een merk in beeld bracht? “Toen ik stage liep bij een pr-bureau kreeg ik van een beautymerk een lippenstift cadeau. Zomaar, zonder voorwaarden of afspraken. Ik postte over zowat alle merken die ik had. Ik vond het leuk om open over alles te zijn. Dat is nog steeds zo. Social media dienen om elkaar te inspireren. Zeker drie kwart van wat ik online zet, is niet in samenwerking met een merk.” Ze ontkent niet dat merken of bureaus haar soms betalen. “Alleen wil ik niet dat er op voorhand afspraken gemaakt worden over wat ik zal publiceren. Ik zet nooit een bericht online dat door iemand anders geschreven is. Ik wil de regie in eigen handen houden. Op mijn online-kanalen toon ik persoonlijke verhalen en geen op voorhand bedacht plan. Als een merk zegt: ‘Wij bepalen welke hashtag je moet gebruiken’, haak ik af. Ik werk niet op commando. Ik drink al anderhalf jaar geen koffie meer. Als iemand van een koffiemerk mij met een groot budget benadert en vraagt: ‘Kunnen we samen iets ondernemen?’, antwoord ik: ‘Nee’, want dat verhaal klopt niet. Eerlijkheid is van het allergrootste belang: alleen zo kan ik geloofwaardig blijven. Er zijn online al genoeg mensen die een rolletje spelen.”

Steven Van Belleghem, professor marketing aan de Vlerick Business School en schrijver van boeken over digitale marketing, geeft Thielemans gelijk. “Geloofwaardigheid is het fundament van elke succesvolle influencer”, zegt hij. “Alleen zo kan hij invloedrijk worden. Als een grote influencer iets aanbiedt dat niet bij zijn persoonlijkheid past, vinden zijn volgers dat vreemd. Ze zullen dat gegarandeerd doorprikken, waardoor zijn imago afbrokkelt. Als je alleen uit bent op het krijgen van gratis producten, raak je als influencer nooit aan de top. Succesvolle influencers slagen erin om aan verleidingen te weerstaan en zeggen op tijd nee tegen producten en merken die niet bij hen passen. Dat is niet gemakkelijk, zeker niet wanneer ze nog maar aan het begin van hun carrière staan.”

 

PewDiePie

De Zweed Felix Kjellberg (26) stopte in 2011 zijn studie technologiemanagement om zich volledig te concentreren op zijn snel uit de hand lopende carrière als vlogger over computerspellen op Youtube. Vandaag staat hij onder het alter ego PewDiePie geboekstaafd als misschien wel de grootste digital influencer ter wereld. Bijna 48 miljoen mensen zijn geabonneerd op zijn Youtube-kanaal en zijn zelfgemaakte filmpjes over games zijn samen meer dan een miljard keer bekeken. Steven Van Belleghem: “Iemand uit de game-industrie zei me ooit: ‘Als PewDiePie je game links laat liggen, bestaat het niet voor de wereldwijde gamers-community.’” Een vermelding door PewDiePie is voor gamefabrikanten van levensbelang.  “Kjellberg kan het zich permitteren om die fabrikanten een blanco cheque te laten tekenen. Hij garandeert hen bij betaling alleen dat hij over hun spelletjes zal spreken, niet dat dat ook altijd positief zal zijn. Het kan best dat hij twintig lovende filmpjes de wereld instuurt en de 21e keer een game met de grond gelijk maakt.” Computerspelfabrikanten weten nooit of PewDiePie op hun kosten positieve reclame zal maken. “Dat is uitzonderlijk, want bij de meeste digital influencers is die garantie op lof er wel. PewDiePie is zo invloedrijk op Youtube geworden omdat hij zijn ziel niet verkocht heeft.”

Kjellberg draaide met zijn Youtube-kanaal in 2015 een omzet van 12 miljoen dollar. Dat geld werd vroeger geïnvesteerd in publiciteit op tv en in kranten en tijdschriften. “Die verschuiving van reclamegeld van traditionele media naar online is al een tijd bezig”, zegt Van Belleghem. “Het meeste online-reclamegeld komt op de rekeningen van Google en Facebook terecht. Daarna volgen de influencers: de bloggers en vloggers.”

Als een grote Amerikaanse schrijver op bezoek komt om zijn nieuwe boek te promoten, nodigt de uitgeverij literaire journalisten uit voor een interview. Zou het kunnen dat ze binnenkort liever een invloedrijke influencer met een neus voor boeken de primeur geeft en de journalisten links laat liggen? Steven Van Belleghem: “Dat is nu al zo in de modewereld. Vroeger zaten de redacteurs van grote modebladen op de interessante modeshows op de eerste rij. Vandaag zijn hun plaatsen ingenomen door de invloedrijkste modebloggers.”

Voor belangrijke interviews worden journalisten en bloggers concurrenten van elkaar? “Ja. Adverteerders en bedrijven zoeken online naar de ideale mix van bereik en vertrouwen. Traditionele media moeten daar rekening mee houden.”

Bij de ‘traditionele media’ staat er een muur tussen redactie en commercie; bij digital influencers is die scheiding er niet en vormen berichten en reclame één geheel. Dat verontrust Steven Van Belleghem niet. Hij gelooft in de ‘corrigerende wijsheid’ van volgers. “Want als een influencer zich te opportunistisch gedraagt, verliest hij aan invloed.”

 

Content marketing

Zeven jaar geleden begon Hotel Hungaria als een klassiek tv-productiehuis. “Ons eerste programma was Dagelijkse kost”, zegt oprichter en co-managing director Nico Van de Velde. “Ons plan was om alleen tv-programma’s te maken. Maar al snel merkten we een verandering in het medialandschap. Een zuiver tv-productiehuis is in België afhankelijk van slechts drie klanten: de VRT, SBS en Medialaan. Er worden steeds minder tv-producties uitbesteed. Daarom evolueerden we van productiemaatschappij naar house of content. Wij bedenken en maken verhalen en of die nu op tv, online of in print verschijnen, maakt voor ons geen verschil. Zolang ze maar sterk zijn en gepubliceerd worden op het juiste kanaal.”

Zo bouwde Hotel Hungaria de voorbije jaren een stevige online-poot uit, inclusief influencers. “Onze allereerste influencer was Jani Kazaltzis. Samen met hem runden we het inmiddels aan Mediahuis verkochte JaniTV. De Limburgse dames Céline Schraepen (654.000 Instagram-volgers – JS) en Talisa Loup (348.000 Instagram-volgers – JS) hadden elk een grote community. Het fascineerde ons dat ze samen meer dan 1 miljoen volgers hadden. Dus zijn we met hen gaan praten.” Hotel Hungaria lanceerde in samenspraak met hen Totally Two (14.800 Instagram-volgers). “Ze richten zich via Instagram, Snapchat en hun eigen platform op een internationaal publiek van meisjes tussen 15 en 21 jaar. Met Totally Two leren we de finesses van influencing op het internet. De volgende maanden bouwen we verder aan een groep van influencers die we sturen, begeleiden en coachen.”

Van de Velde vergelijkt influencers met de BV’s die groot geworden zijn door de tv. “Zij zijn de personalities die de verhalen online vertellen.” Hij voorspelt dat ze aan belang zullen winnen. “De klassieke kanalen zoals tv en de krant blijven overeind, maar toch is er iets aan het veranderen. Voor jongeren tussen twaalf en 24 is online veel belangrijker dan tv. Wat niet wil zeggen dat ze geen voeling hebben met populaire programma’s. Ze kijken ook naar Thuis, alleen niet meer op tv, maar via hun smartphone, tablet of laptop.”

De influencers van Hotel Hungaria vertellen hun onlineverhalen in opdracht van merken? Nico Van de Velde: “Ja. Als mensen vandaag een nieuw huis willen kopen of inspiratie zoeken om zelf te koken, klappen ze hun laptop open of starten ze hun tablet op. Online kan je met kwalitatief goede content het verschil maken.” Het is dus altijd reclame? “Reclame is zo een lelijk woord. Wij noemen het liever content marketing.”

 

Virtueel reclamebord

De amper 21-jarige Matthias Geerts is een van de meest succesvolle Vlaamse mannelijke digital influencers. “Ik volgde zelf mannenblogs van over de hele wereld”, zegt hij. “Het viel me op dat België voor mannelijke bloggers onontgonnen terrein was. Alleen vrouwen zoals Sofie Valkiers en Tiany Kiriloff blogden met veel succes. Ik ben toen heel voorzichtig gestart op Lookbook.nu, een social medium gespecialiseerd in fashion. Ik deelde elke dag met anderen mijn looks. Steeds meer mensen begonnen me te volgen, waarna ik Mattgstyle.com, mijn blog over mannenmode, opstartte. Ik schreef over mijn outfits en mijn leven en reizen. Toen ik ook actief werd op Instagram ging het razendsnel. Want dat is het social medium van deze tijd.” Zijn studies voor vastgoedmakelaar gaf Matthias intussen op. “Ik had de tijd nodig om te bloggen. Wie van zijn blog en social media wil leven, moet continu online in de weer zijn. Merken contacteren me omdat ik zo’n groot bereik heb en omdat ze vinden dat mijn stijl bij hen past.” Matthias Geerts is een virtueel wandelend reclamebord? Hij aarzelt even. “Eigenlijk wel, maar ik probeer trouw te blijven aan mijn stijl en werk niet voor om het even welk merk.” Hij hoopt binnenkort van zijn bloginkomsten te kunnen leven. “Voorlopig ben ik ook nog deeltijds social media manager voor een ander bedrijf. Sommige maanden brengt bloggen genoeg op, andere niet. De budgetten in België zijn vrij klein. Maar het loopt vrij goed en ik verwacht dat ik tegen dit najaar voldoende inkomsten zal hebben. Ik ga dan in Amsterdam wonen, want de budgetten in Nederland liggen veel hoger dan hier. België loopt minstens vijf jaar achter.”

Hoe groot zijn de Belgische budgetten? Matthias: “De bedragen schommelen tussen 500 en 750 euro voor een post. Daar moeten nog belastingen af. In Nederland wordt voor een identiek artikel vier keer meer betaald. Daarom ook is het voor mij veel interessanter om vanuit Amsterdam voor de Belgische markt te werken. Volgend jaar wil ik verhuizen naar New York. Vrienden die vanuit Amerika bloggen, verdienen tien keer meer.”

Tellen reacties van volgelingen op berichten mee bij het bepalen hoe invloedrijk een influencer is? “Dat is een heikele kwestie. Vrouwen reageren sneller dan mannen; dat merk je bij de vrouwelijke influencers. Zeventig procent van mijn lezers zijn mannen: zij lezen stiekem en ventileren niet snel hun mening. Ik zeg altijd tegen mijn klanten dat ik niet kan voorspellen hoeveel verkoop mijn posts zullen opleveren. Ze weten ook niet hoeveel een pagina reclame in Dag Allemaal aan verkoop genereert.”

Hoe bouwt een onbekende jongen zoals Matthias Geerts in een mum van tijd op Instagram een volgersaantal van 134.000 op? “Ik was de eerste man in België die op het niveau van een Sofie Valkiers over mode schreef.” Het blad TV-Familie beschuldigde Geerts er onlangs van dat hij zichzelf een flinke boost gegeven heeft door volgers en likes te kopen. “Dat is echt onzin”, reageert hij. “Ik heb geen idee wie die verhalen verzint; iedereen in het wereldje is altijd zo vriendelijk. Sofie Valkiers en Yentl Keuppens (62.900 Instagram-volgers – JS) worden door dat roddelblad ook met de vinger gewezen. Ik denk dat ze de drie grootsten eruit gepikt hebben om zo hun eigen lezersaantal op te krikken.”

 

Fake it ‘til you make it

In 2006 was de toen 28-jarige Cain Ransbottyn berucht als ceo van Realroot, op dat moment de grootste provider van webcamsites in België. “Ik zie het direct als een topminister op een van onze grieten aan het rukken is”, zei hij toen stoer in deze krant. Het leverde hem de titel ‘opperpooier van het internet’ op. Vandaag is hij een brave huisvader, digital media expert en senior innovation strategist. Ransbottyn is ook de pionier van digital influencing in Vlaanderen. “Het zou hypocriet zijn als ik nu zou zeggen dat het niet deugt, want het heeft mij wel op de kaart gezet”, zegt hij. “Ik geloof in het concept ‘influencing’, in mensen op het internet ‘beïnvloeden’. In werkelijkheid is het niet beïnvloeden, maar manipuleren, social manipulation. Dat klinkt negatief, maar is dat niet exact wat reclamebureaus doen?”

Als prille influencer was Cain Ransbottyn fan van het principe: ‘Fake it ‘til you make it.’ “Ik heb toen een aantal merken in de luren gelegd door te doen alsof ik iets bereikt had, terwijl dat in werkelijkheid niet zo was.” Met zichtbaar plezier denkt hij terug aan hoe hij een paar jaar geleden met zijn zelfverzonnen gin-tonic-dieet de nationale pers haalde. “Ik had me toen tien dagen lang op een crashdieet van enkel en alleen gin-tonics gezet. Bedoeling was om zo gin-merken te promoten. Op voorhand stapte ik naar ze toe: ‘Ik garandeer jullie persaandacht. Mijn online-berichten zullen de kranten en de televisie halen.’” Ransbottyns gin-tonic-dieet werd door Het Nieuwsblad en de sites van De Standaard en de Nederlandse NOS serieus genomen. “Met die artikels stapte ik naar de merken: ‘Kijk wat ik kan bereiken.’ Door te faken alsof ik iets had, zette ik mezelf als influencer op de kaart.”

Ook in het kopen van volgers was Ransbottyn een pionier. “Hoe meer mensen op het internet naar mij keken, hoe beter ik mezelf aan de merken kon doorverkopen. Dankzij die merken kreeg ik echte views, het ene versterkte het andere en zo raakte ik in een stroomversnelling. Later gooide ik de valse volgers er uit, maar ik had mezelf wel eerst een flinke shot toegediend.”

Valse volgers kopen, is volgens Ransbottyn nu veel te makkelijk en te goedkoop geworden. “Het hele influencers-landschap is daardoor verzuurd. Want vandaag moet je geen grote investering meer doen of slim zijn om influencer te worden. Vijf dollar kost het om je door duizend mensen te laten volgen. Facebook en Instagram hebben de middelen om gekochte volgers op te kuisen, maar halen nooit het onderste uit de kan. Ze waarschuwen en laten verder begaan. Veel jonge influencers met verdacht veel volgers verschuilen zich daarachter: ‘Als ik valse volgers had, had Instagram die er toch al lang uitgegooid?’”

 

Twitterfollowerskopen.com

We nemen de proef op de som. Op 7 september telt de slome Twitter-account @janfmstev 507 volgers. De site twitterfollowerskopen.com belooft 2.500 nieuwe volgers voor slechts 14,99 euro (‘10 euro korting want wij bestaan 5 jaar!’). Google leert ons dat twitterfollowerskopen.com eigendom is van Deronova, een bedrijfje gevestigd op de Amsterdamse Wallen. Een dag en 14,99 euro later telt @jamfmstev 1.270 volgers. Vier dagen later zijn het er 2.900. Volgers uit alle windstreken. Vandaag heeft @jamfmstev 4.100 ‘volgers’.

Elfi De Bruyn (10.000 Instagram-volgers) gaat er prat op een bonafide influencer te zijn. Niets in de zakken, niets in de mouwen. “Te veel Belgische profielen zijn fake” zegt ze. “Ze kopen hun volgers en hun likes. Grote bedrijven zijn niet geïnteresseerd in de kwaliteit van volgers, maar alleen in kwantiteit. Hoe meer volgers, hoe interessanter ze het vinden om deals te sluiten. Bloggers die net zoals ik het spel eerlijk spelen, worden zo benadeeld. Collega’s als Hannes Coudenys van Ugly Belgian Houses en Dries Henau en Yuri Vandenbogaerde van Wasbar hebben op Instagram ongeveer evenveel volgers als ik. Ook zij komen regelmatig in de media en toch blijven we allemaal rond de 9000 volgers cirkelen. Alle accounts van mensen die nog niet zo lang bezig zijn en mijlenver boven ons uit pieken, kan ik niet anders dan met een flinke korrel zout nemen.”

Elfi is al acht jaar als influencer actief en leeft er sinds begin dit jaar voltijds van. “Ik heb dit kunnen bereiken omdat ik trouw gebleven ben aan mezelf. Ik denk dat ik daardoor uitgegroeid ben tot een bron van inspiratie voor jonge meisjes, want vooral zij volgen me. Ik heb op glamatheart.com mijn eigen platform uitgebouwd, mijn accounts op Instagram, Facebook, Snapchat en Instagram Stories helpen mijn bereik uitbreiden.”

Ze vindt dat te veel bloggers en ‘digital influencers’ hoog van de toren blazen. “Sommigen posten een foto op Instagram en vragen daar dan geld voor. Ik doe niet mee aan dat plat-commerciële. Het mag best enig niveau hebben. Merken huren mij in als creatieve kracht. Zo heeft het Zwitserse horlogemerk Swatch mij samen met illustratrice Eva Mouton geëngageerd voor de herlancering van een pop swatch. De opdracht was om vier creatieve foto’s te posten op Instagram. Voor die opdracht mochten we ook een offerte opstellen. De merken betalen me zoals ze een copywriter zouden vergoeden. In tegenstelling tot veel andere influencers lever ik zélf teksten en beeldmateriaal.”

Cain Ransbottyn was een van de eersten die riep: “Print is dead!” Maar ook de gezondheid van het internet begint hem zorgen te baren. “Ik ben zelf een digitale mens die geen enkel probleem heeft met reclamegeld”, zegt hij. “Alleen is het internet nu zo vervuild, dat het bijna onmogelijk geworden is om het kaf van het koren te scheiden. We worden overspoeld met personal advertisements, terwijl we geen idee meer hebben wat geloofwaardig is en wat niet. Het is alsof je in een Turkse stad rondwandelt en de ene zogenaamde Hugo Boss-winkel na de andere tegenkomt. Elke winkelier lacht je vriendelijk toe. ‘Turkish quality, very good quality.’ Vandaag moet je al een digitale expert zijn om nog te kunnen beoordelen welke influencer deugt en welke niet.”

 

© Jan Stevens

Het jezidi-meisje Farida Khalaf was achttien toen haar dorp in de zomer van 2014 bezet werd door IS-jihadisten. Ze werd als slavin meermaals verkocht, mishandeld en verkracht. Ze ontsnapte en spreekt voor het eerst over de gruwel die haar werd aangedaan. “Ik wil geen wraak. Ik ben niet zoals zij.”

 

Halverwege het interview breekt ze. Het is voor het eerst dat Farida Khalaf met wildvreemde journalisten spreekt over wat haar in de zomer van 2014 in haar geboortedorp Kocho in Noord-Irak overkwam. Op 15 augustus werd haar dorp van zeventienhonderd inwoners op de vlakte ten zuiden van het Sinjar-gebergte, ingenomen door terroristen van IS. Ze doodden alle mannen en namen de vrouwen als oorlogsbuit mee naar Raqqa, de hoofdstad van het kalifaat. Daar werd de toen 18-jarige Farida samen met haar oudere nichtje Evin en tientallen andere jezidi-meisjes gedumpt in een zwaarbewaakte hangar, de seksslavinnenmarkt waar IS-strijders van allerlei rang en stand dag en nacht maagden kwamen inkopen. Met het oog op een lucratieve doorverkoop werden Farida en Evin gekocht door een uit Libië afkomstige jihadist. Farida probeerde haar eer te redden door zelfmoord te plegen en sneed haar polsen over, maar werd op tijd gevonden. Een doktersechtpaar met IS-sympathieën lapte haar op en bezorgde haar netjes terug aan haar ‘eigenaar’. Ze werd meermaals mishandeld, geslagen, verkracht en als tweedehandskoopwaar doorverkocht aan een volgende jihadist. Farida en Evin raakten van elkaar gescheiden, maar vonden elkaar in het najaar van 2014 als bij wonder terug in een afgelegen IS-containerkamp in de buurt van de Syrische stad Deir al-Sur. Op 13 december slaagden ze erin te ontsnappen.

Nu leeft Farida op een geheim adres in Duitsland. Samen met de Duitse journaliste Andrea Hoffmann schreef ze het boek Het meisje dat van IS won, dat in april van dit jaar uitkwam. Hoffmann had haar begin 2015 ontmoet in een jezidi-vluchtelingenkamp vlakbij de Noord-Iraakse stad Dohuk. Vandaag, zaterdag 10 september, zien Farida en Andrea elkaar na maanden terug in Amsterdam. Ze lachen, wenen en knuffelen.

Op de rug van Farida’s hand is de naam van haar dorp getatoeëerd. Op de binnenzijde van haar arm staan de namen van haar door IS vermoorde vader en broer. Die tattoo mag niet gefotografeerd worden; ze is bang voor de veiligheid van haar nog levende familieleden. In haar boek zijn alle namen van geliefden, inclusief die van nichtje Evin, vervangen door pseudoniemen. Zelf heeft ze geen angst meer voor de beulen van IS. Farida Khalaf is haar echte naam, en ja, ze wil graag met haar gezicht in de krant.

 

Vlak na het verschijnen van uw boek wou u geen interviews geven, gefotografeerd of gefilmd worden. Nu wel. Vanwaar die drastische ommekeer?

Farida Khalaf: “Tot hiertoe was ik er psychisch niet klaar voor. Ik moest eerst zowel geestelijk als lichamelijk herstellen. Nu dat gelukt is, wil ik mijn stem laten horen. Niet alleen voor mezelf, maar voor alle jezidi’s. Ik wil dat de hele wereld te horen krijgt wat ons aangedaan is en wat ze met mij hebben gedaan.

“De jezidi’s vormen een religieuze minderheid in Irak. De andere gemeenschappen bekijken ons vol argwaan, want ze beschouwen ons als kafirs, ongelovigen. Allemaal lieten ze ons in de steek. We zijn een kleine gemeenschap, staan zwak en worden onderdrukt. Daarom spreek ik nu.”

 

Hoe zag uw leven eruit vóór 15 augustus 2014?

“We leefden onbezorgd. Mijn vader was soldaat in het Iraakse leger en werkte al dertien jaar aan de grens met Syrië. Ik had nog vier broers en we liepen allemaal school. Mijn oudste broer had net zijn middelbaar afgewerkt en stond op het punt om naar de universiteit te gaan. Ik zou aan mijn laatste jaar van het middelbaar beginnen. Daarna wou ook ik naar de universiteit, want ik droomde ervan om lerares wiskunde te worden. Mijn jongere broertjes deden allemaal hun best op school. Het dagelijkse leven in mijn dorp Kocho verliep rustig en harmonieus. Er waren geen spanningen tussen dorpsgenoten of met buren uit andere dorpen. Het leek alsof niemand slechte bedoelingen had.”

 

Niemand zag de overrompeling door IS aankomen?

“We geloofden niet dat ze zo ver zouden oprukken, laat staan dat ze Kocho zouden binnenvallen. We zagen wel op de televisie hoe IS op andere plaatsen in Irak dood en vernieling zaaide en hadden ontzettend veel medelijden met de slachtoffers. We konden die bloeddorst niet begrijpen. Ik dacht: ‘Hoe kan een mens een ander mens zoiets aandoen?’

“Op 3 augustus 2014 vielen ze eerst het gebied rond de berg Sinjar binnen. Daarna omsingelden ze ons dorp. Tot 15 augustus zaten we vast. We konden geen kant op; ontsnappen was onmogelijk. We wachtten op hulp van buitenaf, maar er gebeurde helemaal niets. We hoopten dat het Iraakse leger of de Koerdische Peshmerga-soldaten ons zouden komen bevrijden. Wanhopig hoopten we op hulp van de rest van de wereld. Iedereen liet ons aan ons lot over. Die 15e augustus reden dertien gloednieuwe witte pick-ups vol in het zwart geklede zwaarbewapende IS-strijders ons dorp binnen, hun zwarte vlaggen wapperend in de wind. Ik zag ze van op het dak van ons huis naderen. Alle dorpsbewoners moesten naar de school komen. Die dag hebben ze 450 mannen vermoord, waaronder mijn vader en mijn oudste broer en heel wat familieleden. Diezelfde dag hebben ze ook tachtig vrouwen gedood. Sommigen waren hoogzwanger.”

 

Mensen die vroeger uw buren waren, kozen openlijk de kant van IS?

“Ja. De Arabische dorpen rondom sloten zich aan bij IS. Dorpelingen die vroeger goede kennissen waren, stelden ons in de school voor de keuze: ofwel bekeren tot de islam, ofwel behandeld worden als ongelovigen. Niemand van ons heeft zich toen bekeerd. Daarom ook hebben ze al onze mannen vermoord. Mijn vader had op voorhand gezegd: ‘Als we voor de keuze staan tussen de dood of ons geloof, kiezen we voor ons geloof.’”

 

Hoe belangrijk is uw geloof nu voor u?

“Niets is belangrijker.”

 

Ondanks alles wat u meegemaakt hebt, blijft uw geloof overeind?

“Ik zal mijn geloof nooit afzweren. Ze hebben deze ellende enkel en alleen over ons uitgestort omdat ze een hekel hebben aan de manier waarop wij onze religie beleven. Maar al dat leed dat ze veroorzaakten, bracht ons alleen maar dichter bij ons geloof. Diep in mijn hart geloof ik nog fanatieker dan vroeger.”

 

Die 15e augustus werden uw vader en uw twee oudste broers samen met de andere mannen op vrachtwagens afgevoerd. U wist toen niet wat hun lot zou worden?

“Nee. Door de ramen van het schoollokaal waar ze ons verzameld hadden, zag ik hoe ze de mannen wegvoerden. Ik werd gescheiden van mijn moeder en mijn kleine broers en werd samen met andere meisjes met bussen weggevoerd. Daarna heb ik meer dan drie maanden lang niets meer van mijn familie gehoord. Toen pas kreeg ik een telefoon te pakken. We hadden een simkaart uit de mobiel van een jihadist gepikt en in een kast vonden we een oude gsm. Ik belde eerst naar mijn oudste broer. De lijn was dood. Ik belde mijn tweede broer. Weer niets. Daarna toetste nicht Evin het nummer in van een oom. Ik vroeg hem wat er met ons gezin gebeurd was. ‘Je nest is ingestort’, antwoordde hij. ‘Je papa en broer zijn vermoord. Je andere broer had drie kogels in zijn lichaam en lag levend begraven onder de lijken. De anderen zijn spoorloos.’”

 

U was eerst naar Raqqa gebracht om samen met andere jezidische meisjes als slavin aan IS-strijders verkocht te worden?

“Ja. Mijn familie dacht dat ook ik doodgeschoten was. Ze hebben lang gezocht, maar ze vonden nergens informatie en kregen geen teken van leven. Toen ik onze oom na drie maanden aan de lijn had en zei dat ik Farida was, wou hij me eerst niet geloven. Hij dacht dat ik een bedriegster was, want hij was ervan overtuigd dat Farida dood was.”

 

Hebt u ooit bij een van de IS-leden iets van medemenselijkheid gevoeld?

“Nee.”

 

Farida’s stem stokt. Ze probeert haar tranen te bedwingen. Tevergeefs. Andrea Hoffman veert recht. “Vraag geen details alsjeblieft”, fluistert ze. “Dit is veel te moeilijk voor haar.” Ze omhelst Farida, waarna de stilte af en toe verbroken wordt door een ingehouden snik. Dan zegt Farida: “Ze hebben me ontelbare verschrikkelijke dingen aangedaan. Ze hebben het licht in mijn leven gedoofd. Maar ik wil me daar niet door kapot laten maken. Ik wil dat mensen weten wat me overkomen is.”

 

Zint u op wraak?

“Ik wil geen wraak. Ik wil niet dat de daders gedood worden. Ik wil wél dat ze berecht worden en ik wil dat het leed dat ze de jezidi’s hebben aangedaan, in de openbaarheid komt. Ik ben niet zoals zij. Wij gruwen van bloedvergieten. Wij kennen genade.”

 

Wilt u terug naar uw dorp?

“Heel graag, maar dan moet er eerst vrede zijn en moeten de jezidi’s krijgen waar ze recht op hebben. De Arabieren die met IS meewerkten, vertrouw ik niet meer en ik durf daarom ook niet terug. Tot vandaag begrijp ik niet hoe het mogelijk was dat onze buren van de ene op de andere dag collaboreerden met de terroristen. Ze hebben ons aan IS verkocht. Sommigen aasden op ons huis en op onze bezittingen. Van al die anderen versta ik niet wat hen bezielde.”

 

Misschien kozen ze voor de kant van IS om hun eigen vege lijf te redden?

“Maar we hebben altijd alles met hen gedeeld. We nodigden hen uit op onze bruiloften. Het waren onze buren, onze vrienden. Al vind ik nu niet alle moslims slecht. IS heeft de naam van de islam beschadigd.”

 

U woont in Duitsland en bent herenigd met uw moeder en jongste broers. Wordt u door uw eigen gemeenschap met de nek aangekeken voor wat IS u heeft aangedaan?

“Nee. Net als veel andere meisjes die hetzelfde hebben meegemaakt, ben ik naar Duitsland gebracht om behandeld te worden. Ik was er geestelijk zeer erg aan toe.”

 

Hoe ziet u uw eigen toekomst?

“Ik zou graag ooit terugkeren naar Irak en daar mijn leven uitbouwen. Voor een mens is niets beter dan het land waar hij geboren is. Maar voorlopig is een terugkeer onmogelijk. Ik studeer nu wiskunde. Wie weet lukt het me om lerares te worden. (glimlacht)”

 

Farida Khalaf & Andrea Claudia Hoffmann, Het meisje dat van IS won, HarperCollins Holland, 287 blz. 17,95 euro

 

© Jan Stevens

De mislukte coup in Turkije blijft ook bij ons voor schokgolven zorgen. En er is weinig hoop op beterschap. Kinderen worden zelfs massaal van de aan Gülen gelieerde scholen gehaald. “Dit laat blijvende letsels na in de Vlaams-Turkse gemeenschap.”

 

Net voor de start van het nieuwe schooljaar stelt Karin Heremans, directrice van het Koninklijk Atheneum in Antwerpen, een plotse opstoot vast van inschrijvingen van Turkse leerlingen die vorig jaar nog op het nabijgelegen Lucerna-college zaten. “Maandag en dinsdag hebben we 27 kinderen van Lucerna ingeschreven”, zegt ze. “Ik hoor dat ook andere scholen van het gemeenschapsonderwijs flink wat leerlingen uit Lucerna-colleges over de vloer krijgen. De ouders zeggen dat het hun eigen keuze is om van school te veranderen en dat er geen druk uitgeoefend is. Ze zijn wel bang dat de Lucerna-scholen in de loop van het schooljaar opgedoekt zullen worden en maken daarom nu al de overstap.”

In 2003 opende de eerste vestiging van het Lucerna-college haar deuren in Brussel. Later volgden scholen in het Brusselse, het Antwerpse, Gent, Genk en Houthalen. Het leerlingenaantal groeide spectaculair van twintig tot meer dan duizend. De Lucerna-collega’s behoren tot de internationale Gülen-beweging. Ze zijn opgericht door aanhangers van Fethullah Gülen, de Turkse islamprediker die sinds 1999 in de VS leeft, wereldwijd duizenden aanhangers telt en door de Turkse president Recep Tayyep Erdogan rechtstreeks verantwoordelijk gehouden wordt voor de mislukte staatsgreep van 15 juli. Meteen na de coup kwam in Turkije een massale zuivering op gang. De spanningen waaiden over naar de Turkse gemeenschap in ons land, met demonstraties in Beringen waar Erdogan-aanhangers de ruiten van een aan Gülen gelinkt gebouw ingooiden.

“Als er vroeger iets belangrijks in de Turkse politiek gebeurde, zorgde dat ook voor vuurwerk in de Vlaams-Turkse gemeenschap”, zegt Mete Öztürk, hoofdredacteur van de gülenistisch geïnspireerde krant Zaman Vandaag. “Toen keerde na een paar dagen de rust altijd weer. Nu is het anders. De mislukte couppoging ligt meer dan een maand achter ons, maar de felheid van de reacties neemt niet af. Integendeel. Mensen worden nog steeds aangespoord om alle banden met de aanhangers van Fethullah Gülen te verbreken. Ouders worden opgeroepen om afstand te nemen van hun kinderen. Buren die elkaar dertig jaar lang kennen, zijn nu aartsvijanden. Zogenaamde gülenisten worden als terroristen gecatalogeerd en durven hun oude vertrouwde moskee niet langer te bezoeken. Er worden oproepen gelanceerd om lijsten met Gülen-aanhangers aan moskeedeuren te hangen. Dit zal blijvende letsels nalaten in de Vlaams-Turkse gemeenschap. De breuk loopt dwars door families heen.”

Turkije-expert Dries Lesage is professor internationale politiek aan de UGent en is getrouwd met Meryem Kaçar, advocate en oud-senator voor Groen. Hij wil de spanningen in de Vlaams-Turkse gemeenschap niet minimaliseren, maar roept toch op tot voorzichtigheid. “We weten niet echt wat er aan de hand is”, zegt hij. “Die spanningen moeten eerst in kaart gebracht worden. Over wat voor soort bedreigingen gaat het? Hoeveel mensen worden er door getroffen? Het is allemaal nogal onduidelijk. Neem de zaak rond sp.a-politicus Ahmet Koç. Ik lees verschillende dingen: volgens het ene medium riep hij op tot geweld, volgens het andere wordt hij zelfs verdacht van het beramen van een bomaanslag. Zolang politie of justitie geen concrete informatie geven, wordt er alleen gespeculeerd.”

 

Broedplaats voor terroristen

Vorige week zei Özkan Cetin, algemeen directeur van de Lucerna-colleges in Vlaanderen, op het radionieuws dat er in Vlaanderen een haatcampagne gevoerd wordt tegen Gülen-sympathisanten en hun scholen. Vandaag klinkt hij iets voorzichtiger. “Ik ben schooldirecteur en geen politicus”, verontschuldigt hij zich. “We hoorden dat er via sociale media campagne gevoerd wordt tegen onze scholen. In Houthalen zouden geruchten verspreid worden dat het plaatselijke Lucerna-college zal sluiten, wat onzin is. Daarom gingen we met de burgemeester praten.”

Vorige week ook verstuurde Alain Yzermans, s.pa-burgemeester van Houthalen Helchteren, op vraag van de directeur een brief naar de leerlingen van Lucerna. “Daarin staat dat de school kwaliteitsvol onderwijs biedt”, zegt hij. “De politieke discussie is mijn zaak niet. Ik wil me niet mengen in de achtergronden of de netwerken van Lucerna. Het gaat over de toekomst van de school. Het Lucerna-college levert uitstekend onderwijs en is gehuisvest in een nieuw gebouw. Het is een erkende, niet-confessionele vrije school waar een pak geld in geïnvesteerd is, gedeeltelijk door mecenaat, maar ook door het ministerie van Onderwijs. Het zou jammer zijn dat door omstandigheden in het buitenland plots leerlingen wegblijven waardoor leerkrachten hun job verliezen. Voor onze andere scholen zou ik net hetzelfde doen.”

Staan de Turkse gezinnen in Houthalen Helchteren elkaar nu naar het leven? Yzermans: “In onze gemeente is er geen commotie.”

“Dat de burgemeester de commotie in zijn dorp niet ziet, verwondert me niet”, reageert Mete Öztürk. “Want de hetze wordt gevoerd in het Turks. Op sociale media wordt ermee gedreigd dat ouders die niet ingaan op de oproep om hun kinderen van Lucerna weg te halen, opgepakt zullen worden van zodra ze voet aan wal zetten op Turkse bodem. Een vriend vertelde me dat een Marokkaans gezin een anonieme telefoon kreeg van een zogenaamde leraar van Lucerna. Hij deelde hen mee dat de school zou sluiten en dat ze daarom dringend op zoek moesten naar een alternatief. Tot 30 juni stuurden ouders met sympathie voor de AKP óók hun kinderen naar Lucerna. Na de couppoging kwamen ze plots tot het inzicht dat de scholen broedplaatsen zijn voor terroristen. Dat is toch absurd?”

 

Doodsbedreigingen

Özturk is bang dat de spanningen in de Vlaams-Turkse gemeenschap de komende dagen alleen maar zullen toenemen. “Velen keren terug van vakantie in Turkije. Sommigen hebben meegedaan aan de demonstraties na de coup en zitten vol haat. Turkse Vlamingen met sympathie voor Gülen wachten ongerust af. Handelaars worden geboycot en vrezen dat hun winkels of restaurants failliet zullen gaan.”

Mete Öztürk kreeg naar eigen zeggen verschillende doodsbedreigingen. “Ik ben niet de enige. Eind 2013 zegden veel mensen hun abonnement op de krant op omdat we kritiek hadden op het beleid van Erdogan. Na de couppoging volgden nog tientallen opzeggingen. Niet omdat lezers het met ons oneens zijn, maar uit angst. ‘Als mijn buur Zaman Vandaag in mijn brievenbus ziet liggen, geeft hij me misschien aan.’”

Öztürk overweegt de handdoek in de ring te gooien. “Onze journalisten worden dagelijks bedreigd. Misschien stoppen we. Er is op dit moment een door de Turkse overheid aangestuurde heksenjacht bezig, en ik wil niet dat mijn lezers daar de dupe van worden omdat ze op onze krant geabonneerd zijn.”

Öztürk omschrijft de Gülen-beweging als ‘een sociale beweging’. “Gülenisten willen door onderwijs armoede bestrijden en de sociale cohesie bevorderen. Fethullah Gülens boodschap is: de verandering moet van de mensen zelf komen. Daarom moeten ze opgeleid worden tot burgers die openstaan voor andere meningen. Hij was de eerste islamgeleerde die in Turkije de stap zette om te dialogeren met religieuze minderheden. Het klopt dat tot 2011 de Gülen-beweging openlijk Erdogan en zijn AKP steunde. Tot dan hadden ze allebei oog voor democratie en mensenrechten, maar daarna kwam bij Erdogan de nadruk te liggen op het vergaren van macht. In tegenstelling tot Erdogan is Gülen geen islamist. De corruptieonderzoeken tegen ministers van de AKP van eind 2013 vormen de definitieve breuk tussen de twee. Erdogan beschuldigde ‘de lokale Gülen-pionnen’ ervan justitie en politie te hebben geïnfiltreerd. Sindsdien brandmerkt hij Gülen als de motor van een complot tegen hem.”

 

Vuile handen

Volgens Dries Lesage hangen te veel Vlaamse journalisten, academici en politici een te geflatteerd beeld op van Fethullah Gülen. “Ze beseffen niet dat zowat elke partij in Turkije van om het even welke gezindheid minstens een deel van het Gülen-netwerk als een criminele organisatie tegen de democratie ziet. Zelfs seculiere politici zijn ervan overtuigd dat Gülens organisatie achter de poging tot staatsgreep zit. Die consensus leeft ook bij Vlaamse Turken. Zij vinden zich door de rest van de samenleving misbegrepen. Want in het overheersende discours is geen ruimte voor kritische vragen over Gülen. In Turkije kennen ze hem al veertig jaar als een man met een politieke agenda. Uit tal van speechen en teksten blijkt dat hij voorstander is van een conservatief islamitische samenleving. Hij staat niet op de barricaden om te pleiten voor homorechten, verdedigt wetten die blasfemie bestraffen en is niet vies van creationisme. Vooral in de tijd van het bondgenootschap van Gülen met Erdogan werden duizenden gülenisten benoemd bij justitie, politie en het leger. De meeste Turkije-experten zijn het er over eens dat dit netwerk in de staat werd ingezet voor ondemocratische praktijken. Tussen 2007 en 2011 werden honderden officieren en journalisten met seculiere en Koerdische sympathieën opgepakt en veroordeeld tot zware straffen. De enen wegens vermeende poging tot staatsgreep tegen Erdogan, de anderen wegens banden met de PKK. Het ‘bewijsmateriaal’ werd aangemaakt door gülenistische procureurs. Daar zijn talloze artikels over verschenen in gerespecteerde internationale media. In 2013 keerde Fettulah Gülen zich openlijk tegen Erdogan en duurde het niet lang vooraleer al het bezwarend materiaal tegen hem in het Westen als sneeuw voor de zon verdween. Niet alleen Erdogan, maar ook het Gülen-netwerk en andere politieke krachten hebben vuile handen. Alleen is het bij ons bijna taboe geworden om dat klaar en duidelijk te zeggen.”

 

Gülen Chair

Ooit was Dries Lesage nochtans zelf gecharmeerd door Fethullah Gülen. “Ik liet me inpakken door wat de mensen van de Gülen-beweging vertelden. Ze pleitten voor democratie, wilden Turkije bij de EU en de Koerdische kwestie bespreekbaar maken. Hun krant Zaman leek de spreekbuis van het liberale, progressieve Turkije. De gülenisten zijn bijzonder innemend. In de loop der jaren breidden ze zo hun netwerk uit over het hele Westen. Ik was zelf getuige van contacten tussen Gülen-mensen en Europese officials. De Turkije-lijn van de belangrijke Brusselse denktank European Policy Center (EPC) onder voorzitterschap van Herman Van Rompuy werd gesponsord door de gülenistische werkgeversorganisatie TUSKON (na de couppoging is TUSKON door de Turkse regering opgedoekt – JS). Dat jarenlange gelobby met politici, academici en journalisten komt hen nu uitstekend van pas.”

In 2010 werd aan de universiteit van Leuven met geld van de Gülen-beweging de Fethullah Gülen Chair for Intercultural Studies opgericht, een leerstoel die onderzoek voert naar de interculturele relaties tussen moslimgemeenschappen en het Westen. De Turkse krant Sabah schreef vorige maand dat de KULeuven zich via de Gülen Chair laat ‘manipuleren door de terroristische organisatie van Fethullah Gülen’. “Ik geef liever geen commentaar op het beleid van een andere universiteit”, zegt Lesage. Hoe zit het dan met Centrum voor Turkse Studies (CTS) aan Lesages eigen Universiteit Gent dat gedeeltelijk gefinancierd wordt door de Turkse overheid? Dries Lesage: “Het klopt dat het Yunes Emre Instituut het voorbije academiejaar een lessenreeks over Osmaanse geschiedenis en een aantal lezingen heeft gesponsord. Yunes Emre is het Turkse agentschap voor de verspreiding van Turkse cultuur in de wereld, vergelijkbaar met het Duitse Goethe-Institut. U mag een instelling van de Turkse republiek niet verwarren met de AKP. De republiek is geen eigendom van Recep Tayyip Erdogan. In het CTS en het Yunes Emre Instituut vind je mensen die het totaal oneens zijn met Erdogan. Ik hoop dat dat ook zo blijft.”

 

Intussen in Houthalen Helchteren…

Op 1 september zal Ann De Middelaers 11-jarige zoon Aidan beginnen aan zijn eerste schooldag op het Lucerna-college in Houthalen. Adian heeft een lichte vorm van autismespectrumstoornis. “De voorbije twee jaar ging hij al op woensdag naar de roboticaclub van Lucerna”, zegt Ann. “Hij werd er uitstekend opgevangen en bloeide open. Hij wou er zelf naar het middelbaar. Wij lazen inspectieverslagen en die waren uitstekend.”

Aidan zal vanaf 1 september een van de weinige niet-Turkse jongens en de enige niet-moslim in zijn klas zijn. “Hij volgt zedenleer. Via de roboticaclub had ik regelmatig contact met andere ouders. Zij praatten nooit over Gülen. Ik hoorde die naam voor het eerst een jaar voor de coup op een feestje. Ik maakte kennis met een paar Turkse mensen. Toen ik hen vertelde dat mijn zoon robotica volgde in het Lucerna in Houthalen, reageerden ze als gestoken door een wesp. ‘Weet je wel dat de school behoort tot de beweging van Fethullah Gülen, een terrorist?’ Ik stapte naar de directeur. ‘Wij proberen de politiek buiten de school te houden’, antwoordde hij. Ik heb vervolgens zelf opzoekingswerk verricht en besloten dat het belachelijk is om onze schoolkeuze te laten bepalen door de Turkse politiek. Ik kijk alleen naar de kwaliteit die de school levert. Erdogan of Gülen: je m’en fous.”

 

© Jan Stevens

helden van de grensJe hebt trots geluk, het geluk dat ontstaat door in het licht van de dag goed werk te doen, jaren van waardevolle arbeid, en dan moe en voldaan, omringd door familie en vrienden, volop tevreden te zijn, klaar voor een welverdiende rust – de slaap of de dood, dat maakt niet uit. En je hebt het geluk van je persoonlijke puinzooi.

 

 

In Helden van de grens lukt het Dave Eggers net niet om écht grip op zijn hoofdpersonage te krijgen. Al blijft hij een meesterlijk chroniqueur van zijn tijd en houdt hij de vinger aan de pols.

 

Ooit was Josie een succesvolle tandarts in een stadje in Ohio, ‘gelukkig samenwonend’, met twee wolken van kleine kinderen. Vandaag is ze veertig, vrijgezel, uitgeblust en met haar achtjarige zoon Paul en vijfjarige dochter Ana voor zichzelf en haar verleden op de vlucht in een aftandse camper in Alaska. Josie’s in een roadtrip verpakte midlifecrisis vormt het geraamte van Dave Eggers nieuwe roman Helden van de grens.

Dat vroegere ‘succes’ van Josie is trouwens zeer relatief. Na een klacht van een patiënte moest ze haar tandartspraktijk verkopen en haar op de vingers van een hand te tellen liefdesaffaires baadden in tristesse. Zo bracht haar ‘ex-man-zonder-ruggengraat’ Carl toen ze nog samenleefden vanwege zijn ‘zwakke darmen’ de meeste tijd op de wc door. Haar latere ‘vriendje-met-de-kleine-lul’ Tyler kon het dan weer niet laten om tijdens het liefdesspel zijn vinger eerst in haar kont te stoppen om er later – discreet – aan te ruiken.

In Een hologram voor de koning voerde Dave Eggers in 2012 David Clay op, een andere tragikomische mislukkeling met een knoert van een midlifecrisis. Net als Clay voelt ook Josie zich steeds dieper wegzinken in haar poel vol problemen. David Clay incasseerde de gevolgen van de globalisering op de Amerikaanse economie; Josie worstelt met de fall-out in haar eigen gemeenschap van de oorlog in Afghanistan. Ze voelt zich verantwoordelijk voor de gewelddadige dood van de jonge soldaat Jeremy. Vanuit naïeve onwetendheid had ze hem, tegen de wil van zijn ouders, gesteund om in Afghanistan ‘scholen en ziekenhuizen te gaan bouwen’. Ooit was ze immers zelf vrijwilliger bij het Peace Corps. Maar de War on Terror blijkt in werkelijkheid geen synoniem te zijn van ontwikkelingshulp. Verteerd door schuldgevoel hoopt Josie troost te vinden in wijn en in de woeste natuur van Alaska.

Net als in Een hologram voor de koning schetst de geëngageerde Eggers in Helden van de grens de ontreddering die het hedendaagse Amerika overspoelt. Al lukt het hem deze keer niet helemaal om grip op zijn hoofdpersonage te krijgen. Overdreven veel empathie of compassie zal een lezer niet voelen voor de zwalpende Josie. Maar haar weetgierige zoon Paul en brutale dochter Ana zullen dan weer wél veel lezersharten bekoren.

 

Dave Eggers

De Amerikaanse auteur Dave Eggers (°1970) debuteerde in 2000 met het autobiografische Een hartverscheurend verhaal van duizelingwekkende genialiteit, wat hem meteen een nominatie voor de Pulitzer Prize opleverde. In goed geschreven, sociaal geëngageerde romans als Wat is de Wat en De Circel slaagt Eggers er telkens in om de huidige tijdsgeest te vatten. Een hologram voor de koning is pas verfilmd met Tom Hanks in de hoofdrol.

 

Helden van de grens, Dave Eggers, Lebowski (oorspronkelijke titel: Heroes of the frontier), 368 blz., 24,99 euro

 

© Jan Stevens

zwarte vlaggenDe zwarte vlaggen kwamen uit het oosten, zoals de profetieën van de Hadith hadden voorspeld, en werden gedragen door mannen met baarden en lang haar, en namen die ze hadden meegebracht uit hun geboorteplaatsen.

 

 

 

Met Zwarte vlaggen won de Amerikaanse journalist Joby Warrick dit jaar terecht zijn tweede Pulitzer. Verplichte lectuur voor wie wil weten hoe IS zo snel kon uitgroeien tot een van de bloedigste en meest gevreesde terreurgroepen ooit.

 

‘Bloedstollend en briljant’, jubelt de Nederlandse uitgever in zijn persbericht naar aanleiding van de publicatie van Zwarte vlaggen. Uitgevers kunnen de neiging moeilijk onderdrukken om zowat al hun koopwaar met dit soort van adjectieven aan te prijzen, maar in dit geval is het helemaal waar. Washington Post-journalist Joby Warrick schreef een geniaal boek over de geboorte en razendsnelle opkomst van terreurbeweging Islamitische Staat. Hij sprak uitgebreid met hoofdrolspelers uit de geheime diensten van Amerika en Jordanië. Die overvloed aan kennis en informatie schemert door in zowat alle bladzijden.

De founding father van IS is de Jordaanse gruwelterrorist Abu Musab al-Zarqawi. Hij droomde van een wereldwijd kalifaat vol zwarte vlaggen en elk middel heiligde dat doel, inclusief het opblazen van een trouwfeest. Hij vergoot zoveel bloed dat zelfs de leiding van Al-Qaida er lichtjes misselijk van werd. Zarqawi bedacht ook een nieuw succesvol horrorfilmgenre: dat van de onthoofdingsvideo. In mei 2004 sneed hij voor de camera het hoofd af van de in een oranje overall geklede Amerikaan Nick Berg. Zijn volgeling Jihadi John zou dat genre later verder ‘verfijnen’ en er veel opzien mee baren.

Volgens Joby Warrick kon de ‘sjeik van de slachters’ uitgroeien tot een terroristische wereldster dankzij de desastreuze politiek van de Amerikaanse president George W. Bush. Een half jaar na 9/11 beweerde die via zijn minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell dat de op dat moment totaal onbekende Zarqawi de rechtstreekse link vormde tussen de Iraakse dictator Saddam Hoessein en Al-Qaida. In Zwarte vlaggen vertellen hoge CIA-ambtenaren hoe ze maandenlang door de Bush-regering zwaar onder druk gezet werden om een al dan niet verzonnen smoking gun voor die loze bewering te leveren. ‘Toen de Amerikaanse troepen een paar weken later Irak binnenvielen, verwierf de inmiddels beroemde en goed gefinancierde terrorist zowel een doel als een strijdtoneel en al snel had hij duizenden volgelingen’, schrijft Warrick. IS kon aan zijn opmars beginnen.

Joby Warrick weet hoe hij een spannend verhaal moet vertellen. Hij heeft een gouden pen en bedient zich zonder schroom van technieken uit de romanschrijfkunst, met levendige dialogen en heuse cliffhangers. In het begin zorgt dat voor een beetje achterdocht. Want hoe koosjer is het om een brok hedendaagse non-fictie te overgieten met lekkere saus uit de afdeling fictie? Voor Zwarte vlaggen is dat heel koosjer: het levert een uitstekend, fascinerend boek op.

 

 

Joby Warrick

De Amerikaanse journalist Joby Warrick (°1960) won met Zwarte Vlaggen voor de tweede keer de gerenommeerde Pulitzer Prize. Sinds 1996 schrijft hij voor de krant The Washington Post over het Midden-Oosten, Amerikaans buitenlands beleid, inlichtingenwerk en terreur.

 

Zwarte vlaggen. De opkomst van IS, Joby Warrick, Uitgeverij Q (oorspronkelijke titel: Black Flags. The Rise of ISIS), 400 blz., 19,99 euro

 

© Jan Stevens