Free as a bird (the sequel)

Sinds begin april geniet de tot vier jaar effectief veroordeelde recidiverende pedofiele jeugdschrijver Gie Laenen terug van de vrijheid. Na amper tien maanden gevangenis mag hij de rest van zijn straf thuis met een enkelbandje uitzitten. “Onvoorstelbaar”, vindt Dirk De Maeseneer, advocaat van de slachtoffers. “Niemand is van die gunstmaatregel op de hoogte gebracht.”

Op 30 juni 2008 veroordeelde het Brusselse Hof van Beroep jeugdauteur en ex-VRT-medewerker Gie Laenen tot vier jaar effectief voor pedofilie. Laenen werd niet aangehouden en verliet de rechtszaal als een vrij man. Een jaar later liep hij nog steeds vrij rond. Zijn oproepingsbrief voor de gevangenis was ‘zoek geraakt’. Laenen maakte van de gelegenheid gebruik om een genadeverzoek in te dienen bij de koning. Alsof de duivel ermee gemoeid was, bleef dat verzoek onderaan de stapel liggen waardoor hij van zijn vrijheid kon blijven genieten. Toen de krant De Morgen op 7 mei 2009 voor het eerst over de hele zaak berichtte, stak er een storm van protest op. Er werden zelfs parlementaire vragen over de werking van justitie gesteld. Een maand later kreeg de pedofiele auteur dan toch zijn oproepingsbrief om zijn straf te gaan uitzitten in de bus. Maar vandaag, amper tien maanden later, geniet Gie Laenen opnieuw van de vrijheid: de strafuitvoeringsrechtbank van Brussel zette zijn straf om in elektronisch toezicht.

Tussen 1978 en 2002 randde Gie Laenen minstens 25 jongens tussen de elf en zestien jaar oud aan. Jongens die interesse hadden in een toneelcarrière, nodigde hij op woensdagnamiddag bij hem thuis uit. Tijdens die sessies liep hij naakt rond, lokte hen in bed, in bad of onder de douche, streelde hen, liet zich strelen en bevredigen en verplichtte zijn slachtoffers tot orale seks. In het voorjaar van 2005 had de Mechelse correctionele rechtbank Laenen tot zes jaar cel veroordeeld, een straf die in december van datzelfde jaar door het Antwerpse Hof van Beroep bevestigd werd. Maar Laenen tekende cassatieberoep aan. Het Hof van Cassatie oordeelde dat het Hof van Beroep in Brussel de zaak moest overdoen. Eind juni 2008 volgde dan de definitieve uitspraak: vier jaar effectief. Laenen werd in 1973 al eens tot een jaar effectief veroordeeld voor zedendelicten met veertien van zijn leerlingen in het Klein Seminarie in Hoogstraten. Een recidiverende seksuele delinquent moet minstens twee derde van zijn straf uitzitten. Wie voor seksueel misbruik van minderjarigen minder dan drie jaar effectief krijgt, heeft geen recht op elektronisch toezicht. Wie een straf van langer dan drie jaar moet uitzitten, kan alleen elektronisch toezicht krijgen via de strafuitvoeringsrechtbank. De strafuitvoeringsrechtbanken vervangen sinds 1 februari 2007 de ‘commissies voor voorwaardelijke invrijheidstelling’. Ze zijn bevoegd voor de voorwaardelijke invrijheidstelling en voor strafuitvoeringsbepalingen van veroordeelden met een totale strafduur van meer dan drie jaar. Bij recidiverende pedofielen krijgen de slachtoffers daarin inspraak. Voorwaarde is dat ze ooit een schriftelijke aanvraag bij de strafuitvoeringsrechtbank hebben ingediend om gehoord te worden. Omdat Gie Laenen veroordeeld is door het Brusselse Hof van Beroep, worden zijn strafuitvoeringsbepalingen behandeld door de strafuitvoeringsrechtbank van Brussel.

“De meeste slachtoffers dienen in dit soort van zaken altijd een schriftelijke aanvraag bij de strafuitvoeringsrechtbank in”, zegt Lieselot Bleyenberg, woordvoerster van minister van Justitie Stefaan De Clerck. “Al is dat geen verplichting. Als de slachtoffers van Gie Laenen wel zo’n aanvraag gedaan hebben, moet de strafuitvoeringsrechtbank van Brussel hen op de hoogte houden en hen vragen of ze akkoord kunnen gaan met het elektronisch toezicht. Het feit dat mijnheer Laenen nu wel degelijk van elektronisch toezicht geniet, wijst erop dat ofwel geen enkel slachtoffer een aanvraag ingediend heeft, ofwel geen enkel slachtoffer bezwaar tegen de nieuwe maatregel had.”

Kan het elektronisch toezicht van Gie Laenen nog ongedaan gemaakt worden? Lieselot Bleyenberg: “Waarschijnlijk niet. We gaan ervan uit dat de strafuitvoeringsrechtbank haar werk goed gedaan heeft en de slachtoffers ingelicht heeft, maar dat de advocaat niet op de hoogte gebracht is door zijn cliënten. Daar zijn ze trouwens niet toe verplicht.”

“Onzin”, reageert Dirk De Maeseneer, advocaat van het gros van de minstens 25 misbruikte jongens. “Geen enkel slachtoffer is door de strafuitvoeringsrechtbank op de hoogte gebracht, terwijl de meesten wel een aanvraag ingediend hebben. De slachtoffers hebben het nog steeds heel moeilijk met die zaak. Telkens wanneer de naam van Laenen in de media opduikt, krijg ik verontruste telefoontjes van hen. Aan geen enkel slachtoffer is gevraagd of ze ermee akkoord konden gaan om Laenen met een enkelbandje naar huis te sturen. Ze leven allemaal in de veronderstelling dat hij veilig achter slot en grendel zit. Dit is ongehoord.”

©Jan Stevens

Free as a bird (the end?)

Koning Albert heeft het genadeverzoek van de recidiverende pedofiele jeugdschrijver Gie Laenen (65) verworpen. Zijn gevangenisbriefje is dinsdagavond verstuurd. Binnen een paar dagen zal hij zijn straf moeten gaan uitzitten. De slachtoffers reageren opgelucht. Laenen zelf weigert elke commentaar.

 

Tussen 1978 en 2002 randde jeugdauteur en ex-VRT-medewerker Gie Laenen minstens 25 jongens tussen de elf en zestien jaar oud aan. Jongens die interesse hadden in een toneelcarrière, nodigde hij op woensdagnamiddag bij hem thuis uit. Tijdens die sessies verplichtte hij zijn slachtoffers tot seks. Een jaar geleden werd hij door het Hof van Beroep van Brussel definitief veroordeeld tot 4 jaar effectief. Het Brusselse parket-generaal, dat opdracht moest geven tot uitvoering van de straf, liet Laenens eerste oproepingsbrief verloren gaan. Hij profiteerde daarvan om een genadeverzoek in te dienen. Het parket-generaal besloot dan maar om Laenen ongemoeid te laten zolang zijn genadeverzoek liep.

“Dinsdag hebben we vernomen dat Laenens verzoek verworpen is”, zegt advocaat-generaal Jacques De Lentdecker van het parket-generaal. “Ik heb dezelfde avond nog de procedure in gang gezet zodat mijnheer Laenen zijn gevangenisstraf binnenkort kan gaan uitzitten.”

Wanneer is binnenkort? Binnen een paar dagen? De Lentdecker: “Het zal zoiets zijn, ja. Het dossier wordt nu administratief in orde gemaakt en meteen ook uitgevoerd.”

 

Opluchting

“We zijn nog niet op de hoogte gesteld dat het genadeverzoek verworpen is”, reageert Laenens advocaat Ludo Kools. “Ik vind het bizar dat journalisten eerder geïnformeerd worden. U zegt dat mijnheer Laenen binnen een paar dagen zijn straf zal moeten gaan uitzitten, maar ik heb daar geen zicht op. Ik vind het hoogst merkwaardig dat naar aanleiding van de berichtgeving in De Morgen iedereen hier op gesprongen is. Ik heb er alle begrip voor dat deze zaak gevoelig ligt, maar waarom moest dit zo aangepakt worden? Of ik mijnheer Laenen al gesproken heb? Dat is mijn probleem, niet het uwe.”

“De slachtoffers zijn zeer blij met dit nieuws”, zegt hun advocaat Dirk De Maeseneer. “Voor hen is het een grote opluchting dat Laenen na al die jaren eindelijk achter de tralies verdwijnt.”

Gie Laenen werd in de jaren zeventig al eens veroordeeld voor pedofiele feiten. Als recidivist zal hij minstens tweederde van zijn straf moeten uitzitten. Dirk De Maeseneer: “De slachtoffers zullen een flinke vinger in de pap hebben bij het verdere verloop. Want als Laenen een verzoek tot vervroegde invrijheidsstelling indient, worden zij door de strafuitvoeringsrechtbank gehoord.”

“Ik zal het pas echt geloven op het moment dat Laenen effectief in de cel zit”, zegt een van zijn slachtoffers. “Het is onbegrijpelijk dat ze hem zolang vrij hebben laten rondlopen en dat er eerst een artikel in de krant moest verschijnen. Je begint je af te vragen of hij op de een of de andere manier bescherming genoot. Maar nu leef ik op hoop.”

 Gie Laenen zelf wil geen commentaar geven.

©jan@janstevens.be

Free as a bird (bis)

Het zal nog een tijdje duren vooraleer de pedofiele jeugdschrijver Gie Laenen zijn celstraf zal moeten gaan uitzitten. “Ik ben niet van plan om hem naar aanleiding van uw berichtgeving te laten oppakken”, zegt advocaat-generaal Bob Ruys van het Brusselse Hof van Beroep. “Dat zou een beetje belachelijk zijn.”

 

Op 30 juni 2008 werd de recidiverende pedofiel Gie Laenen door het Hof van Beroep van Brussel definitief veroordeeld tot 4 jaar effectief. Advocaat-generaal Bob Ruys liet hem toen vrijuit gaan. “Laenen had alle zittingen bijgewoond, waardoor ik niet de indruk had dat hij op de vlucht zou slaan.” Ruys maakte vlak na het proces wel een gevangenisbriefje klaar om Laenen te laten oppakken.”Dat document is verloren gegaan. Wat er precies fout is gelopen, moet ik nog laten uitzoeken. In augustus diende Laenen een genadeverzoek in. Zijn dossier ligt nu op de Dienst Genade in afwachting van behandeling. Bij een genadeverzoek wacht ik meestal met de uitvoering van de straf. Want het is altijd mogelijk dat door het verzoek een effectieve gevangenisstraf omgezet wordt in effectief met uitstel.”

Ook bij Laenen? “Ik heb zelf negatief voor Laenens genadeverzoek geadviseerd. Het zou me verwonderen dat de koning daar tegenin zou gaan. Ik ga ervan uit dat het verzoek verworpen wordt en dan verstuur ik onmiddellijk Laenens oproepingsbrief.”

Bij effectieve straffen van vier jaar worden de meeste veroordeelden die een genadeverzoek indienen opgesloten vooraleer er een beslissing is. Zo vloog Michel Nihoul in 2004 de gevangenis in om zijn straf van vijf jaar voor drugshandel uit te zitten, terwijl zijn genadeverzoek nog liep. Waarom gebeurt niet hetzelfde met een recidiverende pedofiel? “De straf zal sowieso uitgevoerd worden, eenmaal Laenens genadeverzoek verworpen is. Dit is gewoon uitstel van executie. Door de berichtgeving in De Morgen zal dat verzoek nu misschien bovenaan de stapel gelegd worden. Ik vind dat goed, en heb daar trouwens al voor gebeld. De Dienst Genade liet me weten dat het dossier in afwachting lag om behandeld te worden. Ik ben nu van plan om hen binnenkort nog eens achter hun veren te zitten. Eerlijk gezegd had ik iets sneller dan vandaag hun beslissing verwacht. Ik heb gelezen dat Laenen zelf vragende partij is om vlug de cel in te gaan. Dan had hij natuurlijk consequent moeten zijn en geen genadeverzoek moeten indienen.”

Kan Ruys hem dan nu niet laten oppakken? “Dat zou een beetje belachelijk zijn. (lacht) Van zodra de Dienst Genade haar werk gedaan heeft, krijgt hij zijn gevangenisbriefje.”

 

©jan@janstevens.be

Free as a bird

Een jaar geleden werd de pedofiele jeugdschrijver Gie Laenen definitief veroordeeld tot vier jaar effectief. Sinds zijn veroordeling heeft Laenen nog geen minuut in de gevangenis doorgebracht. “Hier is geen verklaring voor.”

 Op 30 juni 2008 veroordeelde het Brusselse Hof van Beroep jeugdauteur en ex-VRT-medewerker Gie Laenen voor pedofilie tot vier jaar effectief. Laenen werd niet aangehouden en verliet de rechtszaal als een vrij man. Vandaag geniet hij nog steeds van die vrijheid. Vanuit zijn thuisbasis in Mechelen beheert hij een online antiekwinkel en schrijft hij zijn blogs vol. Wanneer en of hij nog naar de gevangenis zal moeten, weet niemand.

 

Tussen 1978 en 2002 randde Gie Laenen minstens 25 jongens tussen de elf en zestien jaar oud aan. Hij misbruikte zijn prestige als auteur, als VRT-medewerker en als organisator van theaterworkshops. Jongens die interesse hadden in een toneelcarrière, nodigde hij op woensdagnamiddag bij hem thuis uit. Tijdens die sessies liep hij naakt rond, lokte hen in bed, in bad of onder de douche, streelde hen, liet zich strelen en bevredigen en verplichtte zijn slachtoffers tot orale seks.

In het voorjaar van 2005 had de Mechelse correctionele rechtbank Laenen tot zes jaar cel veroordeeld, een straf die in december van datzelfde jaar door het Antwerpse Hof van Beroep bevestigd werd. Maar Laenen tekende cassatieberoep aan. Het Hof van Cassatie oordeelde dat het Hof van Beroep in Brussel de zaak moest overdoen. Eind juni vorig jaar volgde dan de definitieve uitspraak: vier jaar effectief. Laenen werd in 1973 al eens tot een jaar effectief veroordeeld voor zedendelicten met veertien van zijn leerlingen in het Klein Seminarie in Hoogstraten Als recidivist zou hij nu minstens twee derde van zijn gevangenisstraf moeten uitzitten. De slachtoffers van Gie Laenen haalden opgelucht adem.

 

Logica

“Die opluchting is bij velen ondertussen omgeslagen in wanhoop”, zegt Dirk De Maeseneer, advocaat van het gros van de minstens 25 misbruikte jongens. “Ze begrijpen niet hoe het mogelijk is dat Laenen nog steeds vrij rondloopt. Af en toe belt iemand me in paniek op dat hij Laenen op straat tegen het lijf liep. Op de dag dat Gie Laenen veroordeeld werd, sprak hetzelfde Hof van Beroep een effectieve gevangenisstraf uit voor een man die een paar rollen ijzerdraad gestolen had. Hij werd onmiddellijk aangehouden en zit nog steeds in de cel. Laenen daarentegen stapte vrij naar buiten en is sindsdien ongemoeid gelaten. Door de overbevolking van de gevangenissen duurt het soms een paar maanden vooraleer een veroordeelde opgeroepen wordt om zijn straf te gaan uitzitten. Maar dit heb ik nog nooit meegemaakt.”

Zou het kunnen dat Laenen moedwillig ongemoeid gelaten wordt? “Dat weet ik niet. Feit is dat Gie Laenen een meester is in het vertragen van zijn zaak. Zijn vertragingsmanoeuvres hebben hem tot hiertoe geen windeieren gelegd. Zijn oorspronkelijke straf van zes jaar is tot vier verlaagd omdat de rechtbank oordeelde dat een aantal feiten verjaard waren.”

 

Ludo Kools, de advocaat van Gie Laenen, vindt het niet meer dan normaal dat zijn cliënt op vrije voeten rondloopt. “Is het uw zorg dat mijnheer Laenen niet in de gevangenis zit?” vraagt hij korzelig. “Dat hij nog vrij is, is in zijn dossier op dit moment normaal. De overbevolking in de gevangenissen heeft daar niets mee te maken. Waar het dan wel aan ligt? Daar kan ik niets over zeggen. Ik heb er geen zicht op wanneer hij eventueel opgesloten zal worden. Die beslissing hebben wij niet in de hand.”

Wie heeft dat dan wel in de hand? “Ik kan daarover geen informatie geven. Ik ben gebonden aan mijn beroepsgeheim. Het recht moet zijn gang gaan.”

Laenen is als recidiverend pedofiel definitief veroordeeld tot 4 jaar effectief. Is het dan niet logisch dat zijn straf wordt uitgevoerd? Ludo Kools: “Het is mogelijk dat u dat logisch vindt.”

 

Geen verklaring

Volgens Laurent Sempot, woordvoerder van de dienst Gevangeniswezen van het Ministerie van Justitie, ligt de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de gevangenisstraf van Laenen bij het Parket van Brussel. “Het parket beslist of iemand in de gevangenis opgesloten wordt. Zij verwittigen de gedetineerde dat hij zich op een bepaalde datum bij de gevangenis moet melden. Wij mogen niemand opsluiten zonder hun opdracht. U zal uw vragen aan het Parket van Brussel moeten stellen.”

“Dat is gemakkelijk”, reageert Jos Colpin, woordvoerder van het Brusselse Parket. “De dienst Gevangeniswezen beslist wanneer iemand opgesloten wordt. Straffen die effectief worden uitgesproken, worden door ons in uitvoering gesteld, en dan bepaalt Gevangeniswezen waar en wanneer iemand zijn straf zal uitzitten. Wie vier jaar effectief krijgt, wordt normaal gezien ook opgesloten, zeker als het om een recidiverende pedofiel gaat. Ik heb er dus absoluut geen verklaring voor waarom Gie Laenen nog niet in de cel zit. Veel definitief effectief veroordeelden dienen een genadeverzoek in aan de koning. Maar als het om een recidiverende pedofiel gaat, lijkt me dat zeer onwaarschijnlijk. Tenzij hij daarmee tijd probeert te winnen. Sinds de zaak Dutroux wordt er voorrang gegeven aan de bestraffing van pedofiele feiten. Blijkbaar is dat in deze zaak niet het geval.”

 

Ondertussen runt Gie Laenen vanuit zijn statige herenhuis vlakbij het station van Mechelen een succesvolle online antiekhandel (www.timelesscollection.be) en schrijft hij rustig voort aan zijn ‘oeuvre’ op zijn vele weblogs. Op een van die blogs (http://stemmenuithetwoud.skynetblogs.be ) publiceert hij regelmatig artikels van anderen die pedofilie vergoelijken. Zo postte hij op 1 september een artikel van ene Philippe Sevier die relaties tussen jongens en volwassenen verheerlijkt. Op zijn met foto’s van jonge jongetjes versierde site http://timelesscollection.skynetblogs.be  schreef Laenen op 4 mei ter attentie van de rechters die hem veroordeeld hebben: “Elke rechter die gaat (ver)oordelen zou tijdens het moment dat hij zijn achterste afveegt in de spiegel moeten kijken. Zoals wij daar dan staan, lichtelijk voorover gebogen, de reinigende hand achterwaarts tussen de bilspleet, de geur van het nabije verleden in de neusgaten. Doorspoelen kan, maar het beeld van onszelf zal zich herhalen, boven ons de hemel, onder ons de kuil.”

Surf voor een ‘wervend’ profiel van Gie Laenen naar: http://giedo313.boysnetwork.com/

©jan@janstevens.be

%d bloggers liken dit: